Skip to the content

JA SAP CONCUR IT INNOVATION CAMP

Ve spolupráci se společností SAP Concur jsme studenty českých středních škol připravili soutěž JA SAP Concur IT Innovation Camp.

Soutěž se uskuteční 5. 11. online přes platformu MS Teams a bude v angličtině!

Celodenní soutěž IT Innovation Camp je intenzivní zkušenost pro studenty především škol zaměřených na výpočetní techniku, která podněcuje jejich kreativní a inovativní schopnosti. Studenti budou pracovat na reálné výzvě (tématu) v max. 6členných týmech (týmy nebudou složené ze studentů různých škol, 1 škola = 1 tým). Jejich úlohou bude najít nejlepší řešení na dané téma z oblasti IT a odprezentovat jej před odbornou porotou.

5 týmů bude oceněno hodnotnými hmotnými cenami, a to v různých kategoriích.

Díky této soutěži si studenti mohou procvičit své komunikační a prezentační dovednosti, vyzkouší si týmovou práci při řešení výzvy a budou spolupracovat s mentory – konzultanty, zaměstnanci společnosti SAP Concur. Na základě výzvy jim soutěž přiblíží fungování byznys sektoru.

Cílem soutěže je motivovat studenty, aby se stali úspěšnými na trhu práce, poskytnout jim příležitost ke spolupráci s profesionály oboru při řešení skutečné situace.

 

Soutěž je určena studentům středních škol bez omezení ročníku. Škola přihlašuje šestičlenné týmy (minimální počet členů je 5) + 1 povinný náhradník ke každému týmu. Škola může opětovným vyplněním přihlášky přihlásit vícero šestičlenných týmů. Přihláška je závazná!

 

Účast v soutěži je bezplatná.

Je potřeba, aby se studenti zúčastnili celého průběhu soutěže, od počátku v 8:45 (registrace) do 16:45. Studenti mohou pracovat společně ve škole a být přihlášeni z jednoho počítače nebo mohou přihlášeni každý zvlášť ze svého počítače (např. z domova). Každý tým bude mít k dispozici konzultanta, se kterým bude v kontaktu online. V případě, že se nemůžete soutěže zúčastnit v požadovaném čase, dejte prosím přednost studentům, kteří se zúčastnit v daném rozsahu chtějí a mohou.

Zadání se dozvíte v den soutěže!

Přihlásit se můžete z Kalendáře akcí JA Czech

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!