Skip to the content

JA NN SOCIAL INNOVATION CAMP

Ve spolupráci se společností NN jsme pro studenty českých středních škol připravili soutěž JA NN Social Innovation Camp.

Soutěž se uskuteční 15.10.2020 online přes platformu MS Teams.

Celodenní soutěž Social Innovation Camp je intenzivní zkušenost pro studenty, která podněcuje jejich kreativní a inovativní schopnosti. Studenti budou pracovat na reálné výzvě (tématu) v max. 6členných týmech (týmy nebudou složené ze studentů různých škol, 1 škola = 1 tým). Jejich úlohou bude najít nejlepší řešení na dané téma z oblasti sociálního podnikání a odprezentovat jej před odbornou porotou.

4 týmy budou oceněny hodnotnými hmotnými cenami, a to v různých kategoriích.

Díky této soutěži si studenti mohou procvičit své komunikační a prezentační dovednosti, vyzkouší si týmovou práci při řešení výzvy a budou spolupracovat s mentory – konzultanty, zaměstnanci společnosti NN. Na základě výzvy jim soutěž přiblíží fungování byznys sektoru.

Cílem soutěže je motivovat studenty, aby se stali úspěšnými na trhu práce, z toho důvodu jsme přistoupili k jinému zařazení přihlášení týmů do soutěže, viz níže.

 

Soutěž je určena studentům středních škol bez omezení ročníku. Škola přihlašuje 6členné týmy (minimální počet členů je 5) + 1 povinný náhradník ke každému týmu. Škola může opětovným vyplněním přihlášky přihlásit vícero 6členných týmů. Přihláška je závazná!

 

Týmy budou do soutěže zařazené následovně:

  1. Pokud bude týmů přihlášených celkem méně než 14, bude automaticky zařazený 1 tým z každé školy. Další týmy budou zařazené/doplněné podle míry evidované nezaměstnanosti za poslední zveřejněný měsíc, ale vždy v postupnosti 1 tým za jednu školu. Z pohledu nezaměstnanosti je důležité sídlo školy. Při vícero školách ze stejného regionu budeme brát v úvahu čas přihlášení.

 

  1. Pokud bude přihlášených škol víc jak 10, týmy budou zařazené dle míry evidované nezaměstnanosti za poslední zveřejněný měsíc, ale vždy v postupnosti 1 tým za 1 školu. Z pohledu nezaměstnanosti je důležité sídlo.

 

Účast v soutěži je bezplatná.

Je potřeba, aby se studenti zúčastnili celého průběhu soutěže, od počátku v 8:45 do 17:00. Studenti mohou pracovat společně ve škole a být přihlášeni z jednoho počítače nebo mohou přihlášeni každý zvlášť ze svého počítače (např. z domova). Každý tým bude mít k dispozici konzultanta, se kterým bude v kontaktu online. V případě, že se nemůžete soutěže zúčastnit v požadovaném čase, dejte prosím přednost studentům, kteří se zúčastnit v daném rozsahu chtějí a mohou.

Pravidla soutěže (PDF)

Pro inspiraci se můžete podívat na video z předchozího ročníku:

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!