Skip to the content

JA CITI MEZINÁRODNÍ INNOVATION CAMP

Tradiční mezinárodní JA Citi mezinárodní Innovation Camp letos proběhne on-line! Jednodenní soutěž, ve které si středoškoláci mohou vyzkoušet svou kreativitu a komunikační a prezentační dovednosti chystáme na 10. 11. 2020.

Soutěž se uskuteční přes platformu MS Teams.

Studenti budou pracovat na reálné výzvě (tématu) v max. 5členných týmech (týmy nebudou složené ze studentů různých škol, 1 škola = 1 tým). Jejich úlohou bude najít nejlepší řešení na dané téma a odprezentovat jej před odbornou porotou.

Oceněné budou 3 nejlepší týmy z České republiky a 3 nejlepší týmy ze Slovenské republiky.

Díky této soutěži si studenti mohou procvičí řadu dovedností, vyzkouší si týmovou práci při řešení výzvy a budou spolupracovat s mentory – konzultanty, zaměstnanci společnosti Citi. Na základě výzvy jim soutěž přiblíží fungování byznys sektoru.

Cílem soutěže je motivovat studenty, aby se stali úspěšnými na trhu práce, z toho důvodu jsme přistoupili k jinému zařazení přihlášení týmů do soutěže, viz níže.

Zadání bude zveřejněno v den soutěže!

Soutěž je určena studentům středních škol bez omezení ročníku. Škola přihlašuje 5členné týmy + 1 povinný náhradník ke každému týmu. Škola může opětovným vyplněním přihlášky přihlásit vícero 5členných týmů. Přihláška je závazná!

 

Týmy budou do soutěže zařazené následovně:

  1. Pokud bude týmů přihlášených celkem méně než 10, bude automaticky zařazený 1 tým z každé školy. Další týmy budou zařazené/doplněné podle míry evidované nezaměstnanosti za poslední zveřejněný měsíc, ale vždy v postupnosti 1 tým za jednu školu. Z pohledu nezaměstnanosti je důležité sídlo školy. Při vícero školách ze stejného regionu budeme brát v úvahu čas přihlášení.

 

  1. Pokud bude přihlášených škol víc jak 10, týmy budou zařazené dle míry evidované nezaměstnanosti za poslední zveřejněný měsíc, ale vždy v postupnosti 1 tým za 1 školu. Z pohledu nezaměstnanosti je důležité sídlo školy

 

Účast v soutěži je bezplatná.

Je potřeba, aby se studenti zúčastnili celého průběhu soutěže, od počátku v 8:00 do 16:30. Studenti mohou pracovat společně ve škole a být přihlášeni z jednoho počítače nebo mohou přihlášeni každý zvlášť ze svého počítače (např. z domova). Každý tým bude mít k dispozici konzultanta, se kterým bude v kontaktu online. V případě, že se nemůžete soutěže zúčastnit v požadovaném čase, dejte prosím přednost studentům, kteří se zúčastnit v daném rozsahu chtějí a mohou.

Přihlásit se můžete prostřednictvím Kalendáře akcí...

 

Pro inspiraci se můžete podívat na video z předchozího ročníku:

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!