Skip to the content

Vzdělávejte českou mládež s Junior Achievement!

Vzdělávejte s námi českou mládež! Nabízíme vám praktické vzdělávací programy, které u žáků rozvíjí podnikavost, ekonomické myšlení a finanční gramotnost a zároveň žáky neuvěřitelně baví!

Zapojte se do vzdělávacích programů a kurzů a staňte se partnerskou školou Junior Achievement, o.p.s.!

Vzdělávací programy JA Czech:

 • unikátní krátkodobé kurzy a jednoleté programy podnikatelského zaměření
 • jsou plně adaptovány na podmínky české ekonomiky, legislativy a jsou v souladu s českým systémem školství
 • reflektují aktuální potřebu EU začlenit výuku podnikavosti a finanční gramotnosti do škol
 • veškeré kurzy a programy jsou vybaveny pedagogickým manuálem pro učitele a současně praktickými materiály (pracovní sešity, plakáty) pro žáky k výuce

 

Přínosy programů pro žáka:

 • znalost reálného podnikání 
 • týmová spolupráce
 • schopnost diskuze, přijímání kritiky a jiných názorů, dosahování kompromisů, aktivní řešení problémů 
 • schopnost činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost 
 • aplikace kreativity a inovací nejen v podnikání
 • prezentační a komunikační dovednosti 
 • efektivní využívání moderních komunikačních a informačních technologií 
 • zvýhodnění na trhu práce 
 • znalost principů etického chování
 • principy zohledňování environmentálních hledisek 
 • předpoklady pro úspěch v budoucím profesním životě

 

Co program přinese škole:

 • jedinečná příležitost vyučovat unikátní předmět podnikatelského zaměření
 • zavedení moderních výukových metod – reálný model řízení společnosti
 • proškolení pedagogů a získání kompletních výukových materiálů
 • dostupnost odborných konzultantů z řad podnikatelů a manažerů
 • možnost zapojit se do soutěží a projektů na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni
 • zviditelnění školy na prestižních akcích, národních a i mezinárodních soutěžích
 • příležitost k navázání kontaktů s potenciálními zaměstnavateli absolventů či novými partnery školy

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - STŘEDNÍ ŠKOLY

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - VYSOKÉ ŠKOLY

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!