Skip to the content

Nepřehlédněte nové termíny EY Academy se zaměřením na atraktivní témata

 

EY a JA Czech si vás dovolují pozvat na 1. ročník EY Academy


- je určena studentům programu JA Studentská Firma, prosíme o přečtení podmínek k účasti níže (!)
- nabízí odborné semináře, školení a workshopy na zajímavá témata, které vedou přední odborníci na dané oblasti
- školení a veškeré občerstvení je zdarma, účastníci si hradí případné náklady na dopravu
- uskuteční se vždy v sídle společnosti Ernst & Young, budova Florentinum, vchod D, Na Florenci 2116/15, Praha 1


3. EY Academy – 10. 2. 2020 od 10:00 do 14:00h
Téma dne: Kreativní přístup k řešení problémů – Design Thinking
10:00 - 10:15 - Přivítání a úvodní slovo (JA Czech, EY)
10:15 - 11:15 - Organizace schůzek
11:15 - 11:30 - Přestávka
11:30 - 12:30 - Určování person čili modelových zákazníků
12:30 - 13:00 - Oběd
13:00 - 13:30 - Práce se značkou
13:30 - 14:00 - HR – povídání o práci v EY, dotazy, dotazník spokojenosti, ukončení


4. EY Academy – 17. 3. 2020 od 10:00 do 14:00h
Téma dne: Základy projektového řízení
10:00 - 10:15 - Přivítání a úvodní slovo (JA Czech, EY)
10:15 - 11:15 - Význam týmů a strukturovaná práce týmů
11:15 - 11:30 - Přestávka
11:30 - 12:30 - Jak formulovat zadání a časový plán
12:30 - 13:00 - Oběd
13:00 - 13:30 - Kontrola, předávání dílčích výsledků, ukončení projektu
13:30 - 14:00 - HR – povídání o práci v EY, dotazy, dotazník spokojenosti, ukončení


PODMÍNKY ÚČASTI: Jednoho termínu se mohou zúčastnit pouze 3 studenti z 1 školy (z 1 nebo až 3 JA Studentských Firem) + pedagog v případě nutnosti doprovodu (nemusí se účastnit). Stejní studenti se mohou přihlásit na více termínů. Odborná školení jsou určena pro skupinu do 25 osob.

Přihláška

Přihláška na EY Academy III 10.02.2020

Přihláška

Přihláška na EY Academy IV 17.03.2020

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!