Skip to the content

Startujeme program AT&T Aspire - nenechejte si ujít speciální workshopy

Vážení učitelé a studenti,

i v letošním školním roce jsme pro vás v rámci jedinečného vzdělávacího projektu AT&T Aspire připravili řadu zajímavých workshopů. Jde o firemní vzdělávací iniciativu společnosti AT&T, největší komunikační společnosti na světě, zaměřené na podporu studentů ve škole i mimo ni. Smyslem projektu je propojit studenty s odborníky z AT&T tak, aby získali praktické zkušenosti, které jim pomohou lépe uspět v jejich budoucí kariéře. Studenti se naučí řadu technických i měkkých dovedností a budou mít příležitost získat zkušenosti s profesionálním prostředím a díky tomu si i lépe představit svou budoucí roli v kariéře. 

Díky velkému zájmu o workshopy Soft skills v loňském školním rocejsme se rozhodli tuto vzdělávací akci letos uspořádat v celkem sedmi termínech. Tato série je určena pro studenty středních škol z celé republiky. Novinkou jsou workshopy Hands on tools, Checkpoint a Juniper. Obsahově jsou podobné velmi oblíbenému loňskému workshopu Hands on experience, jsou však více podrobné. Tyto vzdělávací akce jsou určeny primárně pro studenty 3. ročníků středních škol zaměřených na IT a sítě. Předpokládá se, že zájemci o účast již mají aspoň základní zkušenosti a znalosti. Věříme, že si z letošní nabídky určitě vyberete.

*Termíny i možnosti přihlášení budeme průběžně doplňovat. Sledujte naše webové stránky(sekci kalendář akcí) a facebookovou stránku, kde průběžně přinášíme informace a pozvánky na aktuální akce.

Nyní se již můžete přihlásit na některý z workshopů Soft skills. Zvolte si termín a otevřete  příslušný odkaz na přihlašovací formulář. 

Z každé školy se může přihlásit maximálně 8 studentů na jeden workshop. 

Termín Aktivita Přihláška
24.10.2018                

Workshop - Soft skills

přihláška  12 volných míst

28.11.2018

Workshop - Soft skills

přihláška 3 volná místa

12.12.2018 Workshop - Soft skills přihláška 20 volných míst
 9.1.2019 Workshop - Soft skills přihláška  12 volných míst
20.2.2019 Workshop - Soft skills přihláška   4 volná místa
13.3.2019 Workshop - Soft skills přihláška   12 volných míst
10.4.2019 Workshop - Soft skills přihláška  20 volných míst

INFORMACE O WORKSHOPECH

Workshop Soft skills

Je vhodný pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol z celé republiky. Cílem této vzdělávací akce je studentům ukázat, jak správně sestavit životopis, připravit se na pracovní pohovor, jak co nejlépe prezentovat a v závěru workshopu na základě osobnostních testů objevit jakou roli zastávají v týmu nebo pro jaké povolání mají do budoucna předpoklady.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání na adrese lucie@jaczech.cz

Doba trvání: od 9:00 do 14:30

Workshop Hands on tools

Workshop je určený primárně pro studenty třetího ročníku středních škol zaměřených na IT a sítě, pořádaný v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci JA Czech. Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Účastníci tohoto odborného workshopu získají informace o tom, jak lze v laboratorním prostředí nainstalovat Cisco ACS (Access control system), tj. tacacs server, který slouží pro vzdálenou autentifikaci uživatelů. Kromě ACS si účastníci workshopu vyzkouší instalaci z reálných imagů - malou síťovou infrastrukturu, kterou si nakonfigurují. Mentoři z AT&T jim ukáží, lze na ACS provést správa uživatelů, nastavování přístupů uživatelům pouze na část sítě, zatímco druhým uživatelům je povolen přístup např. na druhou půlku sítě.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání na adrese lucie@jaczech.cz

Doba trvání: od 9:00 do 13:00

Workshop Juniper

Workshop je určený primárně pro studenty třetího ročníku středních škol zaměřených na IT a sítě, pořádaný v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci JA Czech. Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Dát jim možnost přiblížit základy a získat zkušenosti s konfigurací síťových zařízení značky Juniper. Tyto znalosti studentům pomohou přiblížit možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání na adrese lucie@jaczech.cz

Doba trvání: od 9:00 do 16:00

Workshop Checkpoint

Workshop je určený primárně pro studenty třetího ročníku středních škol zaměřených na IT a sítě, pořádaný v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci JA Czech. Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Dát jim možnost přiblížit základy a získat zkušenosti s konfigurací síťových zařízení značky Checkpoint. Tyto znalosti studentům pomohou přiblížit možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání na adrese lucie@jaczech.cz

Doba trvání: od 9:00 do 16:00

Job shadowing - stínování zaměstnanců firem

Smyslem stínování zaměstnance (angl. job shadowing) studentem je vzájemné obohacení. Student se stane "stínem" zaměstnance, seznámí se s jeho praxí, kterou může porovnat s teoretickými znalostmi získanými ve škole nebo např. v praktických projektech. Seznámení se s firemním prostředím a náplní práce jednotlivých profesí může studentům usnadnit jejich rozhodování o volbě povolání nebo výběr dalšího studia. Pro zaměstnance je stínování studenty příležitostí k seznámení se s myšlením a postoji mladých lidí, kteří mohou být jejich potenciálními zaměstnanci nebo zákazníky. Rovněž mohou využít nezúčastněného úhlu pohledu studentů na svoji práci. Na job shadowing není možné se přihlásit. Mentoři z AT&T vyberou nejaktivnější studenty, kteří se v průběhu tohoto školního roku zúčastní jednoho z workshopů (technického i všeobecného).

Kde se workshopy konají?

Konají se v sídle AT&T Česká republika na adrese: The Campus Science Park, Palachovo nám. 726/2, Brno.

Těšíme se na Vás!

Tým JA Czech a AT&T!