Skip to the content

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE V RÁMCI PROGRAMU „UČITEL PODNIKÁNÍ“

PROJEKTOVÁ VÝUKA NA PŘÍKLADU PROGRAMU JA STUDENTSKÁ FIRMA

Vážení pedagogové,

vzdělávací organizace Junior Achievement, o.p.s. Vás srdečně zve na dvoudenní seminář "Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská firma" akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.: MSMT-25306/2016-1-693.

Cílem semináře je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách. Semináře jsou součástí programu JA Učitel Podnikání a realizujeme je za podpory našich partnerů - Raiffeisen Bank, Manpower, Bauer Media, AT&T a SAP.

Seminář je určen pro pedagogy gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ vyučující předměty zaměřené na odborné ekonomické předměty a/nebo základy společenských věd.

Rozsah: Každý blok zahrnuje 8 vyučovacích hodin. Celkový počet vyučovacích hodin dvoudenního semináře je 16. Každý blok bude obsahovat témata využitelná při výuce programu JA Studentská Firma. Cílem školení je pedagogy co nejlépe připravit na výuku programu, předat jim praktické znalosti nabité ve firmách napříč obory a velikostmi.

Lektoři: pedagogičtí a akademičtí odborníci z praxe

Osvědčení: Pro získání certifikátu o absolvování je nutné absolvovat oba bloky semináře. Certifikát účastníci obdrží na závěr druhého bloku. 

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti - tj. v šablonách:Cena: 2 600 Kč (vč. 0% DPH) za oba bloky školení. V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty a drobné občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Náklady na stravu, ubytování a dopravu nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku.

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti

IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti

Pro účast prosím vyplňte závaznou přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 20. září 2018.

Těšíme se na Vás! Tým Junior Achievement a Raiffeisenbank.