Skip to the content

Čas a příležitost nečekají - INNOVATION CAMP

To už ostatně hlásal slavný zlínský podnikatel Tomáš Baťa, otec zakladatele české kanceláře neziskové organizace Junior Achievement - Tomáše Jana Bati! Chopte se tedy jedinečné a neopakovatelné příležitosti zažít den plný inspirace, inovativních nápadů, zážitků, zkušeností - den na soutěži Innovation Camp. Pořádáme ho s našimi slovenskými kolegy - JA Slovensko, n.o., díky podpoře našeho významného partnera Citi Foundation.

Termín akce: 3. 10. 2018, 8:00 - 18:00
Místo: Bratislava, Hotel Bratislava

CO VÁS ČEKÁ?
Innovation Camp je unikátní soutěž, která vychází z evropského konceptu Junior Achievement. Soutěže se účastní zhruba 80 studentů středních škol rozdělených do smíšených týmů. Pracují celý den a jejich úkolem je přijít s novým řešením reálného problému ze světa byznysu. Téma zadání je až do oficiálního zahájení soutěže utajeno. Každý tým svůj koncept prezentuje před odbornou porotou. Zajímavostí tohoto projektu je aktivní zapojení konzultantů - zaměstnanců partnera soutěže - přímo do soutěžních týmů. Studenti z různých středních škol si vyzkoušejí práci v týmu, načerpají motivaci a podílejí se na řešení aktuálních problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání.

Podívejte se na videozáznam z loňského velmi povedeného ročníku, ať víte, co vás čeká a co můžete zažít. 

Přihlaste se ještě dnes!

"DNES, NE ZÍTRA" - Tomáš Baťa (pozor na to, kde je čárka)

Registrace přihlášek na Innovation Camp probíhá ZDE

Společně s vyplněním přihlášky je nutné zaslat sken podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů: 
/media/17866/180830_ja_souhlas_se_zpracovanim_udaju.pdf

Podmínky účasti: 
Z jedné školy se přihlašují 3 studenti + 1 náhradník. Týmy budou sestaveny ze studentů různých středních škol tak, aby v jednom týmu nebyli spolužáci z jedné školy. Studenti mladší 18 let musí mít s sebou pedagogický dozor. Je potřeba, aby se přihlášení studenti zúčastnili celého průběhu soutěže, od začátku v 8:00 až do ukončení v 18:00 hodin. V případě, že se v požadovaném čase soutěže zúčastnit nemůžete, dejte příležitost studentům, kteří se zúčastnit chtějí a mohou. Prosíme, spojení z Vaší lokality do Brna si zjistěte předtím, než se přihlásíte. 

Účast na Innovation Campu včetně občerstvení je pro účastníky i doprovod zdarma. 

Pro účastníky je rovněž zajištěna doprava z Brna na místo akce a zpět do Brna. Ostatní dopravu si účastníci hradí sami. 
Odjezd autobusu z Brna je 3. října 2018 v 5:30. Přesné místo odjezdu upřesníme přihlášeným účastníkům nejpozději 3 dny před odjezdem emailem. Předpokládaný odjezd autobusu z Bratislavy do Brna je 3. 10. nejpozději v 18:30. 

Doprava Brno-Bratislava-Brno bude zajištěna pouze pro účastníky, kteří tento požadavek uvedou v přihlašovacím formuláři.

Kontaktní osoba:
Alena Aichlmanová
Project Manager / projektová manažerka
+420 774 520 446
alena@jaczech.cz

Těšíme se na Vás!
Tým @JA Czech a JA Slovensko, n.o.