Skip to the content

Projekt Erasmus umožnil vysokoškolákům nadstandardní podnikatelské vzdělání. Propojil je s praxí!

JA Czech je hrdým partnerem mezinárodního projektu Erasmus s názvem "Pilot project: Entrepreneurship education for University students", který realizovala Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  v letech 2016 - 2018. Byl zaměřený na problematiku podnikání vysokoškolských studentů a jeho cílem bylo připravit vhodnou metodiku, jak podpořit jejich podnikatelské aktivity už během studií.

Studenti, kteří se do projektu zapojili, absolvovali 2 semestry speciálních kurzů. Zpracovali své podnikatelské plány pomocí metodiky nazývané "lean canvas", která jim umožnila lépe pochopit a specifikovat podnikatelské záměry, aby mohli začít s vlastním byznysem. Důležitou součástí projektu byla také příprava evaluačního nástroje zvaného "Octoskills" pro testování obchodních předpokladů účastníků kurzu.

Projekt propojil vysokoškoláky s praxí

V průběhu kurzu dostávali studenti zpětnou vazbu od důležitých osob z praxe, aby mohli úspěšně dokončit své myšlenky. Studenti se v rámci projektu mohli zúčastnit i akce zvané Barcamp, kam se sjeli podnikatelé a odborníci z celé republiky, aby posluchačům předali své zkušenosti. Současně se tu konaly debaty u kulatých stolů. Barcamp umožnil setkání různých skupin, které vzájemně mohly diskutovat své nápady a zkušenosti.

Ing. Michaela Šojdrová, členka Evropského parlamentu, byla strategickým partnerem tohoto projektu s cílem podpořit možnosti podnikání studentů vysokých škol. Děkujeme také dalším partnerům JA Europe a Danish Foundation for Entrepreneurship za jejich podporu. Bez nich by se tento unikátní projekt nemohl realizovat.