Skip to the content

JA Poznej svoje peníze

Cíl programu

Výchovně-vzdělávací program JA Poznej svoje peníze je zaměřen na praktické finanční vzdělávání žáků od 14 let jako předpoklad jejich zodpovědného chování v budoucnosti. Program JA Poznej svoje peníze umožňuje studentům procvičit si praktické řešení úloh v oblasti řízení osobních financí.

 

Metodika programu

Metodika programu se soustředí na komplexní rozvoj studentů v následujících třech oblastech:
Poznávací - klade důraz na rozvíjení vědomostí studentů v oblasti finančního vzdělávání v podobě tzv. "základní finanční gramotnosti".
Hodnotovo-postojové - má za cíl rozvíjet zodpovědné chování studentů, aktivní přístup k řešení problémů, orientaci na etické jednání.
Rozvoje zručností a schopností - procvičuje efektivní využívání prostředků moderní komunikační technologie.
Pro svoje cíle program aktivně využívá prvky e-learningu.

Program JA Poznej svoje peníze je rozdělen do 10-ti tématických celků:

I. Vznik a vývoj peněz

Jednotlivé kapitoly: Od naturální výměny k papírovým penězům, Funkce peněz, Úvěrové a jiné peníze
Doporučená časová dotace: 3 vyučovací hodiny


II. Měnová soustava, měnová politika

Jednotlivé kapitoly: Měna, Postavení a úloha ČNB, Množství peněz v oběhu a inflace, Měnové nástroje, Budoucnost národní měny
Doporučená časová dotace: 3 vyučovací hodiny


III. Bankovní instituce a jejich funkce

Jednotlivé kapitoly: Banka na každém kroku, Z čeho banky žijí, Co nám banky poskytují, Bezpečnost našich peněz
Doporučená časová dotace: 5 vyučovacích hodin


IV. Moderní platební nástroje

Jednotlivé kapitoly: Plastové peněženky, Druhy platebních karet, Jak používat moderní platební nástroje, Elektronické bankovnictví
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny


V. Hlavní zdroje příjmů

Jednotlivé kapitoly: Příprava na pracovní kariéru, Sebepoznání - na co se hodím, Jak si hledat práci - zdroje informací, Komunikace s budoucím zaměstnavatelem, Výhody a rizika spojená s vlastním podnikáním
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny


VI. Naše příjmy a výdaje

Jednotlivé kapitoly: Kdo se stará o peníze, Za co a čím platíme, Prostředky hotovostního platebního styku, Prostředky bezhotovostního platebního styku, Penězům podobné prostředky
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny


VII. Studentské finance

Jednotlivé kapitoly: Zdroje studentských příjmů, Rozpočet - plán příjmů a výdajů, Jak si otevřít účet v bance, Zásady rozumného vynakládání peněz, Cestování a vzdělávání
Doporučená časová dotace: 5 vyučovacích hodin


VIII. Životní jistoty a peníze

Jednotlivé kapitoly: Trvalé životní hodnoty, Peníze jako prostředek dosažení cílů, Zdraví, práce, bydlení, rodina, Pojištění, spoření, důchod, Jak mohou peníze vydělávat
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny


IX. Ochrana spotřebitele

Jednotlivé kapitoly: O spotřebitelích, Příklady konkrétních situací, se kterými se můžeme setkat, Finanční služby a ochrana spotřebitelů, Používání internetu při nakupování, Řešení sporů, Adresář spotřebitelských organizací
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny


X. Práce s informacemi

Jednotlivé kapitoly: Informační zdroje
Doporučená časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!