Skip to the content

JA Studentská firma

 

JA Studentská firma je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a mentor. Ty mohou být doplněny dalšími krátkodobými vzdělávacími projekty.

Vzdělávací cíle

 • Rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost.
 • Zprostředkovat studentům kontakt s mentory/odborníky z praxe.  

Náležitosti/parametry výuky

 • Časová dotace 66 hodin/1 školní rok.
 • Povinný/nepovinný předmět nebo doplňkový program k jiným předmětům, volnočasová aktivita.
 • Program je vyučován v předmětech - Aplikovaná ekonomie, Studentská firma, Cvičná firma, Fiktivní firma, Podnikání v praxi, Odborný výcvik, Ekonomika, Marketing, Ekonomické aplikace, Projektové vyučování, Výpočetní technika, Účetnictví, Matematika apod.
 • Průřezová témata - je vhodné uplatnit mezipředmětové vazby - Finance, bankovnictví / Ekonomika, řízení podniku / Právo / Matematika / Účetnictví / Statistika / Informační technologie / Občanská nauka / Psychologie.
 • Podpora výuky pro učitele - základní a pokročilá akreditovaná školení, online interaktivní učebnice s metodikou a testy pro učitele, zpracované ŠVP, soutěž JA Učitel podnikání, webináře, vzdělávací akce a podpora mentorů/odborníků z praxe.
 • Podpora výuky pro studenty -  online interaktivní učebnice, workshopy a webináře na odborná témata, prodejní veletrhy a soutěže národní a mezinárodní úrovně, podpůrné projekty zaměřené na sociální podnikání, podpora absolventské sítě JA Alumni Czech a mentorů/odborníků z praxe.  
 • Certifikát podnikatelských dovedností (ESP) - studentům zajištuje konkurenční výhodu a škole zajišťuje komplexní řešení současných nároků na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
 • Elektronické výukové materiály.
 • Zdarma navíc program JA Etika v podnikání - případové studie z oblasti etiky v podnikání a zpracované ŠVP.
 • Program je schválen MŠMT ČR jako volitelný nebo nepovinný předmět pro všechny typy středních škol.

Průběh vzdělávacího programu

 • Výběr výrobku či služby
 • Sestavení právního rámce studentské firmy
 • Vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu
 • Sestavení managementu firmy, rozdělení pracovních úkolů
 • Výroba produktů či poskytování služeb
 • Vedení účetnictví
 • Likvidace firmy, sestavení výroční zprávy

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!