Skip to the content

Představujeme vám 4. ročník soutěže 

JA MEDIA CUP

 

JA Media Cup je soutěž, která umožňuje studentům zapojeným do vzdělávacího programu JA Studentská firma mediálně prezentovat svoji podnikatelskou činnost prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Studenti mají jedinečnou příležitost rozvoje nejen v oblasti komunikace a mediálního zviditelnění, ale také v rozvíjení vlastních dovedností a schopností potřebných v moderním profesním světě.

Vítězové budou odměněni atraktivními cenami partnera soutěže.

Cílem soutěže je prezentovat podnikatelskou činnost studentů skrze média a zviditelnit JA Studentskou firmu, školu a organizaci JA Czech. Studenti využijí tisk, rozhlas, televizi, online média k prezentaci svých projektů. Soutěž studentům poskytne zkušenosti v mediální komunikaci, týmové práci a propagaci jejich činnosti. 

Soutěž je určena všem registrovaným firmám zapojeným do vzdělávacího programu JA Studentská firma ve školním roce 2023/2024. Více informací o možnosti zapojení do vzdělávacího programu naleznete na www.jaczech.org. Podmínkou účasti je zaslání PR příspěvků s uvedenými technickými parametry do uvedeného termínu. Vítězem se stává zástupce firmy s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Zahájení ročníku: 15. 12. 2023

Uzávěrka online zasílání PR příspěvků: do 30. 4. 2024

Vyhlášení výsledků: 6. 5. 2024, www.jaczech.org

Předání soutěžních výher: Ceny od partnera soutěže obdrží 1 zástupce týmu a pedagog.

Co se hodnotí? Zveřejnění článků, reportáží, rozhovorů a videí v regionálních i celostátních médiích - TV, rádia, tisk*, on-line média**

Ve všech příspěvcích musí být uveden název JA Studentské firmy, školy a organizace JA Czech.

* Tisk - tištěnými médii rozumíme ta, která jsou ověřena kanceláří ABC ČR (www.abccr.cz) a oficiální periodika vydávaná státní správou.

**Akceptujeme on-line média, která dosáhnou pozice Page Authority >= 25 v hodnocení on-line médií  dle MOZ.com (https://moz.com/domain-analysis). 

Tištěná a online média - článek, reportáž, rozhovor či video reportáž o činnosti firmy – 10 bodů za každý příspěvek

Přihlášení odkazů na příspěvky je realizováno pomocí online formuláře

Vítězové budou vybráni dle celkového součtu získaných bodů za období od 15. 12. 2023 do 30. 4. 2024.

Oceňuje se 1. – 3. místo.

Ceny od partnera soutěže obdrží 1 zástupce týmu a pedagog.

Seznam přihlášených prací Media Cup 2022/23 naleznete ZDE.

Výsledky soutěže Media Cup 2022/23 naleznete ZDE.

Seznam přihlášených prací Media Cup 2021/22 naleznete ZDE.

Výsledky soutěže Media Cup 2021/22 naleznete ZDE.

Seznam přihlášených prací Media Cup 2020/21 naleznete ZDE.

Výsledky soutěže Media Cup 2020/21 naleznete ZDE.