Skip to the contentJA Media Cup 2022


 

30. dubna 2022 se uzavřel 2. ročník sedmiměsíční soutěže studentských firem zaměřené na propagaci jejich podnikatelské činnosti prostřednictvím sdělovacích médií. Cílem soutěže bylo prezentovat podnikatelskou činnost, produkty a úspěchy JA Studentských firem prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a tak zviditelnit svoji firmu, školu a vzdělávací organizaci JA Czech. Studenti využívali k propagaci zejména sociální sítě, regionální deníky a rozhlas.

Děkujeme partnerovi soutěže Velvyslanectví USA v ČR, které věnuje třem nejlepším marketingovým ředitelům studentských firem a jejich pedagogům hodnotné ceny. Soutěžní výhry budou předány na slavnostním ceremoniálu JA Award Ceremony, který se uskuteční v červnu v sídle amerického velvyslance v Praze. Vítězným týmům gratulujeme!

 

 Vítězové soutěže JA Media Cup 2022

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!