Skip to the content

JA Moje první peníze

Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním a raném školním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti.

Cílová skupina:

Program je určen pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ, tj. ve věku 5-8 let.

Forma výuky:

Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů. Sada výukových materiálů obsahuje podrobnou metodickou příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Obsah výuky:

  1. Dítě a jeho tělo, oblast biologická: Tohle, nebo tamto? O rozhodování
  2. Dítě a jeho psychika, oblast psychologická: Potřebuji vůbec to, co chci?
  3. Dítě a ten druhý, oblast interpersonální: Vydělaná koruna
  4. Dítě a společnost, oblast sociálně-kulturní: Ušetřená koruna
  5. Dítě a svět, oblast environmentální: Sdílená koruna

 

 

Vzdělávací program JA Moje první peníze byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní a školní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla, podle nichž školy v ČR pracují.

Program JA Moje první peníze je adaptací výukového programu JA Ourselves naší americké organizace Junior Achievement USA. Pro využití v České republice jsme jej upravili díky finanční podpoře našich partnerů.

 

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!