Skip to the content

JA Abeceda podnikání

Cílem tohoto kurzu je seznámit žáky základních škol hravou formou se základními pojmy z oblasti podnikání prostřednitctvím lekcí rozdělených tematicky do čtyř okruhů:

  • Organizace
  • Management
  • Výroba
  • Marketing

 Kurz je určen pro žáky ve věku 12 -14 let. 

Časový rozvrh výuky

Celková hodinová dotace kurzu JA Abeceda podnikání je minimálně 8 vyučovacích hodin. Kurz je vyučován v průběhu 4 týdnů, vždy jednou týdně po dvě vyučovací hodiny. 

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!