Skip to the content

JA Výuka didaktiky programů JA Czech

Jedná se o program učitelství ekonomických předmětů, který je určen pro budoucí učitele ekonomických předmětů středních a vyšších odborných škol, ale rovněž také pro studenty ostatních oborů, kteří mohou vystupovat v roli konzultantů.
V rámci programu je možná dohoda se zaměstnanci JA Czech, kteří se mohou zúčastnit přednášky ve vaší výuce a odprezentovat organizaci, ale také samotný program.
Studenti mají možnost navštívit standartní školení programů JA Czech pro vyučující.

Obsah předmětu:
  • Zařazení výukového programu JA Czech do soustavy vzdělání na středních a vyšších odborných školách, vymezení vývoje předmětu na obchodních akademiích.
  • Seznámení s historií, cílem předmětu, s jednotlivými částmi a strukturou. Vhodná kombinace jednotlivých programů na různých typech středních škol.
  • Rozbor pomůcek a metod práce učitele v hodinách. Seznámení s prací s učebnicemi, cvičebními texty a e-learningovým materiálem. 
  • Seznámení se souborem ekonomických her v předmětu, jejich význam pro žáky. Využití a rozbor ekonomické hry na vybraném učivu.
  • Zařazení případových studií a problémových úloh do učiva. Využití a rozbor studie a úlohy na vybraném učivu.
  • Vysvětlení úlohy konzultanta v předmětu, naznačení přehledu činností ve třídě.
  • Seznámení s činností studentské společnosti v předmětu. Zaměření na založení studentské společnosti, na plánování, organizování, motivaci a vedení žáků v této společnosti, včetně jejich kontroly. Seznámení s pomůckami, které mají žáci k dispozici. Vedení záznamů studentské společnosti. 
  • JA Titan - simulační cvičení (hra) z oblasti ekonomie a řízení. Řešení za pomoci počítače. Seznámení s problematikou i s metodikou. 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!