Skip to the content

JA Podnikatel

Studenti během studia zakládají reálnou společnost, jejímž smyslem je přiblížit studentům skutečný podnikatelský život.

Studenti musí projít všemi kroky podnikání od založení společnosti, volby vedení a plánování činnosti přes marketingový průzkum a realizaci podnikatelského záměru až po likvidaci společnosti a vytvoření výroční zprávy.

Díky programu se studenti učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat a rozhodovat se, nést zodpovědnost i podnikatelské riziko, vzájemně se hodnotit, rozvíjet své organizační i řídící schopnosti, nakládat s penězi, musí jednat se státními orgány, s vedením školy i s dodavateli a odběrateli.

Činnost studentské firmy umožňuje studentům rozvíjet své schopnosti, ale zároveň jim přibližuje samotný charakter podnikání v tržní ekonomice.

 

 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!