Skip to the content

Modulární školní vzdělávací systém

Organizace Junior Achievement připravila pro střední a vyšší odborné školy Modulární školní vzdělávací systém Junior Achievement, zaměřený na ekonomické a finanční vzdělávání, který plně koresponduje se strukturou ŠVP.

Materiál je zpracován pro potřebu škol do souboru modulárních  školních vzdělávacích programů,  které tvoří ucelený  systém - Modulární  systém pro ekonomické a finanční vzdělávání na středních a vyšších odborných školách.

Výukové moduly i školení jsou akreditovány MŠMT.

Tento modulární systém  tvoří  4 samostatné moduly (výukové předměty):

M1 JA Poznej svoje peníze (e-learning zaměřený na praktické finanční vzělání)

M2 JA Titan (počítačová simulace řízení firmy)

M3 JA Studentská Firma (reálná studentská společnost)

M4 JA Etika v podnikání (případové studie vycházející z reálných příběhů zaměřené na etiku v podnikání, k dispozici rovněž v angličtině)

Modulární systém je zpracovaný  ve struktuře odpovídajícím potřebám škol a reflektuje jejich potřeby. Moduly jsou zařaditelné do struktury ŠVP konkrétní školy. Každý modul je připraven tak, aby byl bez problémů zařaditelný pro jakoukoliv školu bez ohledu na její konkrétní zaměření.

Každá škola si může ze systému vybrat  jednotlivé moduly, nebo jejich  soubor podle  svého profilového zaměření.

Předností tohoto modulárního systému je, že  dává žákům a studentům  především  praktické znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky a  financí. To vše  z pohledu firmy, z pohledu  banky a navíc umožňuje vyzkoušet si roli  pracovníka firmy či banky.

Škola má tak  možnost poskytnout  studentům komplexní pohled na problematiku  podnikání a financí. Je na její volbě, kterou oblast  zvolí nebo prohloubí.

Jednotlivé moduly jsou volně propojeny, ale absolvování jednoho není výslovnou podmínkou následujícího.

Moduly jsou sestaveny tak, aby je škola mohla zařazovat v různých ŠVP dle své potřeby. Buď  jako povinné, volitelné nebo jako doplnění stávajícího předmětu. U všech modulů je zachována jejich závazná struktura, která jasně a zřetelně  definuje funkci modulu, jeho cíle a tím i možnost zapojení do různých vzdělávacích programů.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!