Skip to the content

JA Etika v podnikání

Vzdělávací program JA Etika v podnikání poskytuje studentům příležitost zapojit se do studentských diskusí z oblasti etiky v podnikání prostřednictvím 12ti případových studií. Program se zaměřuje na objevování osobních hodnot a rozvíjení charakteru.

Texty programu JA Etika v podnikání jsou v anglickém i českém jazyce. Učitelé tak sami rozhodnou, zda diskuse nad etickými problémy budou probíhat v češtině nebo angličtině.

Struktura programu a doporučená časová dotace
Strukturu programu tvoří celkem 12 případových studií, každá je zaměřena na jeden tématický celek. Obsahem případových studií jsou eticky sporné příběhy z reálných firem. Tyto příběhy tvoří východisko pro skupinové studentské diskuse. Program je 12-ti týdenní, každý týden je k dispozici jedna případová studie. Doporučená hodinová dotace na jedno téma (v jednom týdnu) jsou 2 vyučovací hodiny.

Probíraná témata

1. Co je to Etika

ukázka případové studie

2. Základní hodnoty

3. Osobní hodnoty

4. Osobní žebříček hodnot

5. Hlavní hodnoty v praxi - jak morálně rozhodovat

6. Nesoulad mezi hodnotami - proč je tak těžké udělat správnou věc

7. Překážky v cestě ke správnému rozhodování - 4 druhy motivace

8. Osobní hodnoty a etika v podnikání

9. Etika v podnikání ve vztahu ke společnosti - tolerance, etika, hodnoty

10. Podnikání, společnost a svět - 20 skvělých citátů na téma, jak důležité je mít charakter

11. Proč vaše budoucnost záleží na etice

12. Etika, kdo jste a kým se stáváte

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!