Skip to the content

JA e-Ekonomie

JA e-Ekonomie je výukový program v podobě e-learningu, který umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů, fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Vychází vstříc současným požadavkům na obsah a formu výukových materiálů, které mají nejen teoreticky vzdělat, ale zabezpečit také rozvoj tzv. "přenositelných dovedností", které zvyšují připravenost mladých lidí na jejich vstup do světa práce. Učební texty zahrnují komplexně zpracované informace o makro a mikroekonomické teorii doplněné potřebnými konkrétními údaji o ekonomice České republiky.

Ukázka programu je volně přístupná na této webové stránce 

E-learningový program JA e-Ekonomie je rozdělen do 14 tematických celků.

 1. Co to je ekonomie?
 2. Český ekonomický systém
 3. Nabídka, poptávka a tržní cena
 4. Spotřebitel v naší ekonomice 
 5. Podnikání
 6. Financování podniku
 7. Výroba a produktivita
 8. Jak si firmy konkurují
 9. Marketing
 10. Pracovní síla
 11. Úloha státu
 12. Peníze a finanční instituce
 13. Ekonomická stabilita
 14. Mezinárodní obchod

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!