Skip to the content

Certifikát ESP

Certifikát podnikatelských dovedností (ESP – Entrepreneurial Skills Pass) je unikátní mezinárodní kvalifikace, která studentům (ve věku 15-19 let)   se skutečnou podnikatelskou zkušeností potvrzuje, že získali potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro to, aby mohli založit firmu nebo se stali úspěšnými zaměstnanci. Toto je první JA (Junior Achievement) mikro-pověření specificky vytvořené pro program JA Studentská Firma. ESP je určeno všem studentům zapojených do programu JA Studentská Firma.

ESP kombinací hodnocení základních kompetencí ukazuje studentům jejich osobní pokrok, a to v závěrečné zkoušce, která potvrzuje a uznává jejich teoretické a faktické znalosti týkající se podnikatelských témat a konceptů.

S certifikátem ESP studenti:

  • Posoudí a zamyslí se nad svým pokrokem v získání podnikatelských kompetencí a dovedností.
  • Potvrdí své teoretické a faktické znalosti o podnikání získané jakožto výsledek dané zkušenosti.

ESP je certifikát, kterým si žáci mohou obohatit svůj životopis a který mohou použít pro získání dalšího vzdělání, aby snáze pronikli do světa práce, případně založili vlastní firmu.

Certifikát ESP je uznávaný a rozpoznávaný řadou globálních, evropských a národních organizací, jmenovitě Evropskou komisí, Evropským parlamentem, obchodními organizacemi jako je EUROCHAMBERS, CSR Europe a Evropským kulatým stolem průmyslu, a dále ministerstvy vzdělávání a univerzitami.

Certifikát ESP je k dispozici pro Vás i Vaši školu jako soubor nástrojů podporujících výuku v oblasti obchodu a podnikání. Jeho cílem je poskytnout žákům dovednosti a kompetence, které u svých budoucích zaměstnanců hledá každý zaměstnavatel.

Více informací o projektu - ZDE

 

 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!