Skip to the content

AT&T ASPIRE

AT&T Aspire je firemní vzdělávací iniciativa společnosti AT&T, největší komunikační společnosti na světě, zaměřená na podporu studentů ve škole i mimo ni.   

Smyslem projektu je propojit studenty s odborníky z AT&T tak, aby mladí lidé získali praktické zkušenosti, které jim pomohou lépe uspět v jejich budoucí kariéře. AT&T se spojila s JA Czech, tak aby bylo možné do projektu zapojit studenty zejména v Brně. Studenti se naučí řadu technických i měkkých dovedností a budou mít příležitost získat zkušenosti s profesionálním prostředím a díky tomu si i lépe představit svojí budoucí kariéru. 

Pro koho je projekt určen?

Pro studenty a studentky všech středních škol z celé republiky.

Na co se můžete těšit ve školním roce 2019/2020?

Na sérii workshopů, které se uskuteční přímo v prosorách společnosti AT&T v Brně. Jedná se o tyto typy workshopů:

INFORMACE O NADCHÁZEJÍCÍCH AKCÍCH 

 

 

Workshop Soft skills

Je vhodný pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol z celé republiky. Cílem této vzdělávací akce je studentům ukázat, jak správně sestavit životopis, připravit se na pracovní pohovor, jak co nejlépe prezentovat a v závěru workshopu na základě osobnostních testů objevit jakou roli zastávají v týmu nebo pro jaké povolání mají do budoucna předpoklady.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání na adrese eliska@jaczech.cz

Doba trvání: od 9:00 do 14:30

Workshop Internet of Things

Cílem workshopu je osvětlit studentům co vše se skrývá pod pojmem Internet věcí (IoT). Dozví se jaké jsou nejběžnější aplikace (ať průmyslové či pro domácnosti), kde se tyto technologie používají a jak jsou nejběžněji přpojeny k síti a Internetu. Studenti si prakticky vyzkouší připojení zařízení do internetu a interakci fyzického světa s cloudovým serverem.

 

Tento workshop je určen pro studenty IT a technických oborů, kteří již mají alespoň nějaké povědomí o tomto tématu. Dále by měli splňovat tyto požadavky:

  • Zájem o IT
  • Základní programovací znalost
  • Schopnost napsat vice než “Hello world”

 

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání.

Doba trvání: od 9:00 do 16:00

Workshop Juniper

Tento technický workshop je určen studentům IT a technických oborů, kteří mají zájem o IT a disponují základními znalostmi tématu

Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Dát jim možnost přiblížit základy a získat zkušenosti s konfigurací síťových zařízení značky Juniper. Tyto znalosti studentům pomohou přiblížit možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání.

Doba trvání: od 9:00 do 16:00

Workshop Checkpoint

Tento technický workshop je určen studentům IT a technických oborů, kteří mají zájem o IT a disponují základními znalostmi tématu.

Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Dát jim možnost přiblížit základy a získat zkušenosti s konfigurací síťových zařízení značky Checkpoint. Tyto znalosti studentům pomohou přiblížit možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání.

Doba trvání: od 9:00 do 16:00

Job shadowing - stínování zaměstnanců firem

Smyslem stínování zaměstnance (angl. job shadowing) studentem je vzájemné obohacení. Student se stane "stínem" zaměstnance, seznámí se s jeho praxí, kterou může porovnat s teoretickými znalostmi získanými ve škole nebo např. v praktických projektech. Seznámení se s firemním prostředím a náplní práce jednotlivých profesí může studentům usnadnit jejich rozhodování o volbě povolání nebo výběr dalšího studia. Pro zaměstnance je stínování studenty příležitostí k seznámení se s myšlením a postoji mladých lidí, kteří mohou být jejich potenciálními zaměstnanci nebo zákazníky. Rovněž mohou využít nezúčastněného úhlu pohledu studentů na svoji práci. Na job shadowing není možné se přihlásit. Mentoři z AT&T vyberou nejaktivnější studenty, kteří se v průběhu tohoto školního roku zúčastní jednoho z workshopů (technického i všeobecného).

Kde se workshopy konají?

Konají se v sídle AT&T Česká republika na adrese: The Campus Science Park, Palachovo nám. 726/2, Brno * Hackathon Junior se uskuteční v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, Brno

V rámci projektu ASPIRE každoročně pořádáme ve spolupráci s AT&T soutěž Junior Hackathon. Jedná se o 24 hodinový programátorský maraton určený pro studenty IT oborů. 

Fotogalerii  z workshopů, které se uskutečnily ve školním roce 2017/2018 najdete ZDE

Hands on Tools

Soft skills

Stínování zaměstnanců AT&T

Videozáznam z loňského ročníku je k dispozici  ZDE

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!