Skip to the content

Social Innovation Relay - SIR

 

The Social Innovation Relay (SIR)  je mezinárodní vzdělávací projekt motivující studenty k vymyšlení inovativního podnikatelského řešení konkrétního společenského, nebo sociálního problému. Partnerem projektu je společnost NN Group zabývající se především pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japonsku.

Studenti pracují ve dvou až čtyřčlenných týmech a nejprve se prostřednictvím případových studií seznámí s tématikou sociálního podnikání. Poté dostanou šanci přijít s vlastním nápadem na řešení jakéhokoli společenského problému. Týmy, jejichž nápady jsou vybrány mezi 10 nejlepších, poté svou ideu rozpracují do podoby podnikatelského záměru a spolupracují přitom s mentorem, jímž je dobrovolník z NN ČR a který jim poskytuje cennou zpětnou vazbu a zkušenosti z praxe. Své podnikatelské záměry následně představí v národním finále, ve kterém porota složená z odborníků ze společnosti NN vybere 3 nejlepší týmy. Celkový vítěz poté postoupí do mezinárodního kola.

 

Obecně prospěšné neboli sociální podnikání je takové, které nepřináší jen finanční zisk majiteli firmy a mzdu zaměstnancům, ale rovněž má pozitivní dopad na společnost a komunitu (např. asistenční služby důchodcům – vyplní poptávku po chybějících sociálních službách).

Firma musí být ekonomicky soběstačná a zároveň fungovat zodpovědně vůči prostředí – jednotlivcům, místní komunitě i celé společnosti a přírodě. Podniky zaměřené na sociální podnikání často řeší palčivou záležitost, která není podnikatelsky zajímavá pro firmy čistě zaměřené na zisk. Zároveň jsou vnitřní procesy v podniku nastavené tak, že jsou zaměstnanci maximálně zapojeni do rozhodování o fungování firmy. Poměrně zásadní část zisku se zpravidla zpětně investuje do firmy – např. na vzdělávání zaměstnanců, zlepšení pracovních podmínek atd.

Sociální inovace je nové řešení přetrvávajícího sociálního problému nebo nevyužité příležitosti. Výsledkem řešení je prokazatelná kvalitativní změna života cílové skupiny – komunity, pracoviště, a tím posílení občanské společnosti.

Projektem SIR se snažíme studentům přiblížit téma sociálního podnikání. Studenti mají reálnou šanci zjistit, jak fungují běžné komunity i komunity jakkoli znevýhodněných osob, jaké jsou potřeby konkrétních komunit a díky práci na projektu získají řadu zkušeností a praktických dovedností nejen v sociální, ale i pracovní (podnikatelské, zaměstnanecké) sféře.

Projekt SIR realizujeme za podpory NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti.

Přihlásit do projektu SIR 2021/22 se můžete ZDE

Projekt začíná přiblížením tématiky formou práce s případovými studiemi o sociálním podnikání, které studentům představí pedagog nebo zaměstnanec společnosti NN. Studenti, které diskuse nad případovými studiemi zaujme a inspiruje k vlastnímu nápadu na sociálně zaměřené podnikání, mohou později svůj nápad přihlásit do soutěže.

         V druhé fázi studenti si pod vedením pedagoga vytvoří tým – pracovní skupinu a pokusí se vymyslet „nápad“ na firmu zaměřenou na společenské podnikání. Každý tým může mít maximálně 4 členy. Počet týmů z jedné třídy není omezen. Tým svůj nápad vepíše do šablony, která je k dispozici na SIR platformě, a zašle do JA Czech. JA Czech vybere 20 nejlepších nápadů, které zašle k užšímu výběru partneru projektu, společnosti NN. Ti vyberou 10 finalistů, kterým přiřadí mentory z řad svých zaměstnanců. Mentoři týmům pomohou nápad rozpracovat do podoby podrobného business plánu. Komunikace týmů s mentorem probíhá telefonicky, mailem nebo osobně, dle vzájemné dohody.

         Následuje národní finále, kdy týmy před porotou složenou z NN prezentují svůj podnikatelský nápad. První tři týmy získají hodnotné hmotné ceny, absolutní vítěz postupuje do mezinárodního finále.

         Mezinárodní finále projektu SIR probíhá on-line přes komunikační portál a je v angličtině. Pro účast v mezinárodním finále musí tým připravit prezentaci o projektu, vypracovat šablonu s podnikatelským záměrem a natočit krátké video o práci na projektu – vše v angličtině.

          Soutěž je určena nejen pro JA Firmy. Zúčastnit se mohou studenti jakýchkoli středních škol a učebních oborů.

LISTOPAD – PROSINEC 2021

1. FÁZE

Registrace
do projektu

 

 

 

  • Zahájení nového ročníku projektu SIR 2021/2022  
  • Všichni pedagogové, kteří chtějí své studenty registroval do projektu SIR 2021/2022, se musí registrovat přes formulář (proklik).
  • Po registraci Vám zašleme přístup do e-learningové platformy, kde najdete veškeré potřebné instrukce a dokumenty, jako případové studie a prezenční listiny pro práci na první fázi projektu.

2. FÁZE

Seznámení – případové studie

·        Případové studie – představení sociálního podnikání studentům

·        Při jakékoli práci s případovou je potřeba vyplnit prezenční listinu a zaslat sken emailem do JA Czech (alena@jaczech.cz). Na prezenční listinu se zapisují i studenti, kteří v projektu dále nepokračují, pouze se zúčastnili práce s případovou studií

·        Webinář na téma sociální podnikání a společenské inovace lze shlédnout zde:

JA Czech – Sociální podnikání  

LEDEN – ÚNOR 2022

3. FÁZE

Příprava podnikatelského záměru

·        Představení šablony pro přípravu podnikatelského nápadu

·        Termín pro zaslání vyplněných šablon s podnikatelským nápadem do JA Czech je 31. 1. 2022.

·        Vyplněné šablony je potřeba poslat emailem na adresu alena@jaczech.cz (Alena Aichlmanová)

·        Dokument musí být pojmenován názvem týmu. Prosíme, při pojmenování nepoužívejte diakritiku.

·        Jediným akceptovaným formátem pro přijetí nápadu do soutěže je šablona stažená z tohoto Z TOHOTO ODKAZU. Podmínkou je rovněž dodržet popis v rozsahu 1 strany.

·        JA Czech ve spolupráci se společností NN do 18. 2. 2022 zveřejní výběr 10 nejlepších nápadů a týmům přiřadí mentory z řad zaměstnanců NN. Zveřejnění proběhne na internetových stránkách společnosti JA Czech a na FB profilu JA Czech.

BŘEZEN – DUBEN  2022

4. FÁZE

Rozpracování nápadu do podrobného business plánu, mentoring

·        Fáze rozpracování nápadu do podrobného business plánu a příprava prezentace ve formátu PPT pro účast v národním finále

·        Studentům v rozpracování pomáhá mentor – zaměstnanec společnosti NN.

·        Mentory přiděluje JA Czech. Týmy s mentory propojíme přibližně během týdne od zveřejnění 10 nejlepších nápadů.

KVĚTEN – ČERVEN 2022

5. FÁZE

Národní a mezinárodní finále

·        Termín pro zaslání business canvas
pro národní finále je 29
. 4. 2022. 

·        TERMÍN NÁRODNÍHO FINÁLE JE 12. 5. 2022. Forma události (fyzicky/on-line) bude včas zveřejněna.

·        Během finále má každý tým 4 minuty na prezentaci svého nápadu + 2 minuty na otázky poroty. 
Vítěz národního finále postupuje do mezinárodního finále.

·        Pro každého člena týmů, vč. pedagoga, umístěných na 1. – 3. místě jsou připravené hodnotné hmotné ceny!

·        Mezinárodní finále probíhá v angličtině a rovněž veškeré dokumenty – prezentaci, šablonu a video je potřeba mít připravené v angličtině. Termín pro zaslání podkladů k mezinárodnímu finále upřesníme nejpozději do 30. 4. 2022.

·        Detaily k mezinárodnímu finále budou zveřejněny nejpozději v průběhu dubna 2022.

DALŠÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY:

 

 

 

Příklady úspěšných českých sociálních podniků:

CESTA DOMŮ  / https://www.cestadomu.cz/ – hospicové služby

PACKWALL / http://www.packwall.cz/ – upcyklace, ekologie

BEZ OBALU / https://bezobalu.org/  – předcházení vzniku odpadu, ekologie

KAVÁRNA MEZI ŘÁDKY / http://etincelle.cz/index.php/kavarny-bistra/kavarna-mezi-radky/ – kavárna, catering

TOULCŮV DVŮR / https://www.toulcuvdvur.cz/ – vzdělávání, volný čas, ekologie

MODRÝ DOMEČEK / http://www.modrydomecek.cz/ – kavárna, drobné dárky

ERGOTEP / https://www.ergotep.cz/cs/ – služby pro e-shopy i kamenné prodejny

NOVÝ PROSTOR / http://novyprostor.cz/ – pomoc lidem bez domova

GREEN BUTIK / https://www.greenbutik.cz/tag/udrzitelna-moda/ – udržitelná móda

SEMITAM / http://www.semitam.cz/ – knihařská dílna a úklidová služba

PŘESTUPNÍ STANICE / https://www.prestupnistanice.cz/ – pomoc bez domova

SUE RYDER /  https://www.sue-ryder.cz// – péče o seniory

 

Partnerem projektu je společnost NN

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!