Skip to the content

JA Titan

Výukový předmět založený na řídícím a ekonomickém simulačním cvičení JA Titan ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují.

 

Vzdělávací cíle

  • Naučit studenty využívat získané teoretické poznatky ke strategickému ekonomickému myšlení

  • Porozumět finančním zprávám (rozvaze, výsledovce a toku hotovosti) 

  • Naučit studenty analyzovat chování konkurenčních subjektů (firem), a tomu přizpůsobit rozhodování ve vlastní firmě

Výukový předmět obsahuje

  • Seznámení se strukturou a obsahem finančních zpráv

  • Seznámení se softwarem hry JA Titan a rozhodovacími paramentry

  • Vlastní sehrání simulace, analýza chyb

  • Pochopení a procvičení úspěšných herních strategií

Materiály

  •  software simulace JA Titan

  • příručka pro učitele s popisem této simulace

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!