Skip to the content

Představujeme vám 1. ročník nové soutěže 

JA MEDIA CUP

 

Cílem soutěže je mediálně prezentovat podnikatelskou činnost studentů prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a co nejvíce tak zviditelnit JA Studentskou Firmu, školu a organizaci JA Czech.

 

Soutěž JA MEDIA CUP oceňuje schopnost studentů mediálně prezentovat svoji podnikatelskou činnost v JA Studentské Firmě před širokou veřejností prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Cílem je co nejvíce zviditelnit JA Studentskou Firmu, její školu a organizaci JA Czech. Soutěž vyhrává tým, který získá zasláním mediálních příspěvků nejvíce bodů.

Soutěž je určena všem registrovaným firmám zapojeným ve vzdělávacím programu JA Studentská Firma ve školním roce 2020/21. Podmínkou účasti je zaslání PR příspěvků s uvedenými technickými parametry do uvedeného termínu.

Zahájení ročníku: 1. 10. 2020

  • Uzávěrka zasílání PR podkladů: do 30. 4. 2021
  • Vyhlášení výsledků: květen 2021, www.jaczech.org
  • Předání soutěžních výher: červen 2021, JA AWARD CEREMONY v Praze

Co se hodnotí? Zveřejnění článků, reportáží, rozhovorů a videí v regionálních i celostátních médiích (TV, rádia, tisk* a on-line média**). Učitel motivuje svoji JA Studentskou Firmu k aktivní spolupráci s celostátními, primárně však s regionálními médii, která umožní zviditelnění JA Studentské Firmy a školy a JA Czech.

* Tisk - tištěnými médii rozumíme ta, která jsou ověřena kanceláří ABC ČR (www.abccr.cz) a oficiální periodika vydávaná státní správou.

**Akceptujeme on-line média, která dosáhnou pozice Page Authority >= 25 v hodnocení on-line médií  dle MOZ.com (https://moz.com/domain-analysis). Online médii se nemyslí sociální sítě (např. Instagram, Facebook apod.). Příspěvky na sociálních sítích se v soutěži nezapočítají.

Online média musí být označena hashtagy:  #JACzech, #JAFirma, #JAMediaCup

V příspěvku musí být uveden název JA Studentské Firmy, školy a organizace JA Czech.

Vítězové budou vybráni dle celkového součtu získaných bodů v termínu od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021.

Bodové hodnocení

Maximální možný počet získaných bodů není omezen.

Článek, reportáž, rozhovor či video reportáž v médiích o činnosti firmy – 5 bodů za každý příspěvek.

Body získáváte na základě vložení linku s odkazem na příspěvek do online formuláře (viz. PŘÍHLÁŠENÍ).

Přihlášení odkazů na příspěvky je realizováno pomocí online formuláře

Výsledky budou oznámeny online na webu www.jaczech.org v květnu 2021.

Vyhlašuje se 1. – 3. místo a cenu obdrží marketingový ředitel JA Studentské Firmy a její pedagog.  

Výherci obdrží hodnotné ceny od partnerů soutěže. Ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu JA Award Ceremony v Praze, případně zaslány poštou nebo elektronicky na adresu školy.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!