Skip to the content

JA Moje první peníze

Hlavní cíle:

Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním a raném školním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti. Je určen dětem ve věku 5-8 let.

Forma výuky:

Metlife

Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů. Sada výukových materiálů obsahuje podrobnou metodickou příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli  peněz ve společnosti. 

Děti díky němu získají poznatky a dovednosti potřebné pro moudré nakládání s penězi.

Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů.

Sada výukových materiálů vzdělávacího programu JA Moje první peníze obsahuje podrobnou metodickou příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Vzdělávací program JA Moje první peníze byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla, podle nichž školy v ČR pracují.

Program JA Moje první peníze je adaptací výukového programu JA Ourselves naší americké organizace Junior Achievement USA. Pro využití v České republice jsme jej upravili díky finanční podpoře pojišťovny MetLife.

 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!