Skip to the content

Finanční gramotnost a osobní hospodaření pro předškolní děti

PRINCIP VÝUKY

Výuka všech kurzů Junior Achievement probíhá v duchu filozofie "škola hrou", prostřednictvím mnoha zábavných aktivit, her, diskusí a názorných příkladů. Způsob zařazení do výuky je plně v rukou ředitelů jednotlivých základních škol. Kurz proto může vyhovět potřebám každé z nich. Na školách jsou vyučovány po dobu jednoho školního roku nebo podle individuálních potřeb školy po dobu kratší než jeden školní rok. Předměty vyučuje učitel - zaměstnanec školy.  Výukové materiály k těmto předmětům jsou částečně hrazeny registračními poplatky. Jejich výši naleznete v aktuálním ceníku. 

KONZULTANT

Jednotlivé kurzy může přednášet konzultant ve spolupráci s učitelem třídy. Konzultant je dobrovolník z praxe, který přichází do třídy, aby se s žáky podělil o své zkušenosti a stal se pro ně vzorem. Je žákům velkou oporou při poznávání světa volného trhu. Spolupráce učitele a konzultanta je velice úzká a při hodinách, které vede konzultant, je učitel vždy přítomen ve třídě.

Časté otázky

VÝUKA PROGRAMŮ JA Czech

Možnost vyučovat programy JA Czech mají všechny školy v České republice. Partnerem pro spolupráci je škola jako právní subjekt, nikoliv jednotliví učitelé nebo studenti. Programy jsou vyučovány obvykle po dobu jednoho školního roku (pokud škola zařadí program JA jako samostatný vyučovací předmět) nebo podle individuálních potřeb školy po dobu kratší než jeden školní rok v rámci již existujícího vyučovacího předmětu. Předmět vyučuje učitel - zaměstnanec školy. Všechny výukové programy JA jsou plně v souladu s RVP, naplňují řadu klíčových kompetencí, mají mezioborový charakter a integrují většinu průřezových témat.

MATERIÁLY

Metodické a výukové materiály JA Czech slouží k tvorbě moderních, prakticky zaměřených ekonomických výukových předmětů, které školy nejčastěji zařazují v rámci tzv. povinně-volitelných předmětů. Materiály JA je možné využít také k obohacení již existujících vyučovacích předmětů o prvky interaktivního vyučování (týmová spolupráce na bázi praktických aktivit a případových studií, počítačových simulací a e-learningu). Materiály JA jsou v českém jazyce a jsou adaptovány na ekonomické, sociální a právní podmínky v ČR.

JAK ZAČÍT?

Prvním krokem k zahájení spolupráce je vyplnění přihlášky na webu JA.

Programový manažer zašle škole "Závaznou přihlášku" do programu, na základě jejího vyplnění bude škole zaslána faktura k úhradě.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Organizace JA Czech pracuje na neziskovém principu. Metodické a výukové materiály k jednotlivým výukovým modulům JA Czech jsou částečně hrazeny registračními poplatky, viz aktuální ceník. Metodické materiály pro učitele jsou poskytovány zcela zdarma. Po uhrazení registračních poplatků obdrží vyučující přístup k výukovým materiálům. Smyslem registračních poplatků není pokrytí výrobních a provozních nákladů organizace (ty jsou mnohonásobně vyšší), ale pouze zvýšení spoluodpovědnosti škol za využití materiálů JA Czech.

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠKOLY

Kromě metodických a výukových materiálů poskytuje JA Czech školám v průběhu školního roku další příležitosti pro rozvoj studentů - např. přednášky odborníků z praxe, možnost spolupráce se školami v zahraničí a celou řadu soutěží na národní i mezinárodní úrovni.

 

Aktuální ceník pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Aktuální přihlášku pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!