Skip to the content


 

Nadace UniCredit Foundation a organizace Junior Achievement Europe spustily projekt „Re-power your future“

Program na posílení postavení mládeže v 10 evropských zemích v hodnotě 6,5 milionu eur.

UniCredit Foundation, nadace skupiny UniCredit, jejímž cílem je podpořit potenciál budoucí evropské generace, a Junior Achievement Europe, největší evropská organizace zaměřená na motivaci a přípravu mladých lidí na úspěch, spouštějí projekt „Re-power your future“, jehož cílem je zabránit předčasnému ukončení studia.

Prostřednictvím tohoto partnerství investuje nadace UniCredit Foundation 6,5 milionu eur na podporu tříletého programu v deseti zemích, v nichž skupina působí: Česká republika, Rakousko, Bulharsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Iniciativa je určena pro žáky a studenty ve věku 10–19 let, což je rozhodující věk pro směřování dalšího vzdělávání a budoucí začlenění na trh práce. Cílem je znovu zapojit žáky a studenty do školního vzdělávání, zlepšit jejich výsledky, zabránit nedokončení studia a motivovat studenty, aby si našli povolání, které je bude bavit.

Navrhované programy budou realizovány prostřednictvím partnerství se školami, firmami a komunitními organizacemi. Tyto programy budou strukturovány na základě trojího přístupu, přičemž činnosti budou prováděny v rámci pilířů nazvaných „Inspirovat“, „Připravit“ a „Uspět“.

Na setkáních s názvem „Inspirovat“ a „Připravit“ budou členské organizace JA Europe spolu s mentory a poradci UniCredit předávat účastníkům základní znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby mohli převzít kontrolu nad svou budoucností a naplnit své ambice. Cílem setkání „Uspět“ je poskytnout studentům komplexní podporu při přechodu ze školy do zaměstnání a pomoci jim získat cenné příležitosti, jako jsou stáže, pracovní místa nebo dokonce pomoct začít podnikat. Tyto aktivity budou zahrnovat týden zaměřený na získávání pracovních zkušeností pod dohledem odpovědného pracovníka, zajímavé stáže a poučné workshopy v podnikatelských inkubátorech.

Andrea Orcel, předseda nadace UniCredit Foundation, řekl: „UniCredit podporuje společný cíl, jímž je posílení komunit, aby se mohly posunout vpřed. Práce nadace UniCredit Foundation v oblasti vzdělávání je k dosažení tohoto cíle zásadní. Více než kdykoli jindy je nyní důležité, abychom se zavázali k budování lepší budoucnosti pro naši mládež a její komunity prostřednictvím vzdělávání, které vytváří půdu pro budoucí růst a rozvoj. Partnerství nadace s organizací JA Europe nám v tom pomůže tím, že bude přímo řešit jeden z největších problémů, jimž dnes pedagogové na našem kontinentu čelí: předčasné ukončení studia, které omezuje možnosti získání zaměstnání a má trvalý dopad na celoživotní příjmy. Prostřednictvím tohoto nového partnerství chtějí nadace UniCredit Foundation a organizace JA Europe oslovit více než 400 000 studentů v deseti zemích a posílit jejich postavení prostřednictvím transformační síly vzdělávání.“

Salvatore Nigrogenerální ředitel organizace JA Europe, zdůraznil: „Větší rovnosti a prosperity v Evropě můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud bude mít každý mladý Evropan přístup k příležitostem a zdrojům, které mu umožní prosperovat a uspět. Naše spolupráce s nadací UniCredit Foundation bude mít velký přínos díky svému rozsahu a ambicím věnovat se nejzranitelnějším skupinám evropské mládeže. Nadace UniCredit Foundation a organizace JA Europe sdílejí společnou ambici změnit situaci v evropských vzdělávacích systémech tím, že významně přispějí k prevenci a snížení současné míry předčasného ukončení studia. Očekáváme, že tato činnost bude mít obrovský pozitivní dopad v podobě vyšší míry zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, vyššího počtu inovací a vyššího počtu start-upů v Evropě.“Partnerství bylo oznámeno během největší evropské podnikatelské akce „GEN-E“ 2023, již v Istanbulu pořádají organizace JA Europe a JA Türkiye.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!