Skip to the content

Jak mohu pomoci?

Mentor: 

10 Důvodů proč být mentorem JA Studentské Firmy

Pokud chcete spolupracovat dlouhodoběji se skupinou studentů, můžete se stát mentorem. 

Časová náročnost je zhruba 15-20 hodin v období od října do dubna. Pro Mentory pořádáme konferenci JA Podnikavost ve vzdělávání 2023

Rodič:

Chcete, aby si i Vaše dítě vyzkoušelo podnikání na střední škole? Představte Junior Achievement na škole Vašeho dítěte. Jsme schopni Vás podpořit informacemi pro Vaši školu. Více info o našich programech je zde.

Možná to není úplně zřejmé, ale i tuto spolupráci a pomoc VELMI oceníme, neboť co největší zapojení co největšího množství studentů je jednou z našich velkých priorit.

Porotce:

Během roku probíhá několik soutěží, kdy potřebujeme větší množství porotců pro hodnocení prací Studentských firem. Například 

  • TopLogo - časová náročnost 2-3 hodiny – hodnotíte grafiku loga a 30" reklamní video JA Studentských firem v daném kraji, případně v národním kole v celé ČR (finalisté krajských kol)
  • JA EXPO – časová náročnost 8 hodin – buď fyzická nebo online akce, kde hodnotíte jednu kategorii. Kategorie a výsledky za minulý rok
  • Innovation Camp – časová náročnost 8 hodin – během roku pořádáme různé IC, kde jsou potřeba porotci a/nebo mentoři.

Školitel:

Během školního roku školíme studenty a pedagogy na různá témata. Věřím, že téma, kterým se zabýváte, může být přínosné pro studenty i spolupracující pedagogy JA Czech. Časová náročnost je většinou do 2 hodin. Jako příklady uvedu 

  • EXPO Camp - akce pro studenty, jak se připravit na veletrh a témata jsou různá (viz link)
  • Pokročilé školení pro učitele – cílem školení je předat pedagogům praktické tipy, dovednosti a znalosti z oborů spojených s podnikáním a fungováním malých i velkých firem. Opět se jedná o téma, které je Vám blízké a o kterém jistě s radostí mluvíte.
  • Webináře pro JA Studentské firmy – vybrali jsme 25 témat, o kterých chceme natočit zajímavé webináře (více info zde) a velmi oceníme dobrovolníky kteří je s námi a/nebo pro nás natočí. 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!