Skip to the content

Posláním organizace Junior Achievement je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce

Tomáš Jan Baťa, zakladatel JA Czech

JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace JA Worldwide. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy ČR. Učitelům, kteří programy JA Czech vyučují, organizace zajistí kromě metodických a výukových materiálů i odborné proškolení.

JA Czech je členem Odborné skupiny pro podporu osvojování podnikatelských kompetencí, kterou řídí Národní ústav odborného vzdělávání a Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání řízené Ministerstvem financí ČR.

Základem vzdělávacího systému je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace.

JA Czech je financována výhradně z darů partnerských firem.

Naše vzdělávací programy jsou postaveny na třech hlavních pilířích

Pilíře JA Czech

Podnikavost

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Příprava na zaměstnání

Příprava na zaměstnání

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!