Skip to the content


 

Vyšehradské podnikatelské hvězdy – projekt V4

V rámci šíření výsledků mezinárodního projektu V4 s názvem „Vyšehradské podnikatelské hvězdy/Visegrad Entrepreneurial Stars“ jsme pro Vás spolu s partnery připravili edukační balíček 15 případových studií mladých podnikatelů.
 
Případové studie úspěšných podnikatelů jsou výborným materiálem pro vzdělávání, jakož i inspirování žáků a studentů k aktivitě. Velmi vhodně svým „živým“ materiálem doplňují teoretické znalosti a umožňují učitelům opřít svůj výklad o konkrétní příklady z praxe.
 
Při tomto způsobu vyučování mohou žáci a žákyně „vstoupit do kůže“ hlavních hrdinů, diskutovat o možných řešeních a analyzovat výhody a nevýhody různých přístupů k problému mladých firem. Případové studie se využívají k výuce teorie podnikání a managementu a zároveň podporují rozvoj široké škály odborných i „měkkých“ dovedností, včetně vyjednávání, analýzy situace, argumentace, týmové práce a mnoha dalších.
  
V západní Evropě i ve Spojených státech je tento způsob vyučování běžnější než u nás. Na internetu je k dispozici množství materiálu a videí na toto téma, jen máloco je však zpracováno vhodně a také máloco uvádí příklady úspěšných mladých podnikatelů z lokálního prostředí. Projekt Visegrádské podnikatelské hvězdy proto přináší přesně toto – zpracované případové studie z lokálního prostředí zemí V4 (+ ze Severního Makedonie).
 
Součástí materiálů, které díky tomuto projektu zpřístupníme učitelům a mládeži, jsou kromě zpracovaných případových studií i návody na využití případových studií ve vyučování a videomateriál se samotnými protagonisty těchto případů – mladými podnikateli.
 
Vybrané cíle a poselství projektu:
 
  • Úspěch v podnikání je možný i ve střední a východní Evropě.
  • Mladí lidé ve střední a východní Evropě se mohou stát úspěšnými podnikateli na místní i mezinárodní úrovni.
  • Poznejte své místní podnikatelské vzory – mladé a úspěšné.
  • Význam podnikatelské kultury v projektových zemích a EU pro úspěšné podnikání.
  • Stimulovat podnikatelské záměry u mladých lidí pomocí vhodného podnikatelského vzdělávání.
  • Vzdělávejte pedagogy a rozšíření jejich možností vyučování o aktuální, moderní a lokální nástroje.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!