Skip to the content


 

Vážení pedagogové,

 

chtěli byste sobě a svým studentům přiblížit aktuální témata z oblasti osobních financí, finanční gramotnosti a podnikavosti? Chcete ve svých hodinách vyučovat zajímavě a prakticky? Není Vám jedno, jak budou Vaši studenti připraveni na svět práce?

Na našem webináři Vám představíme aktualizovaný balíček 6 pracovních listů – Lean Canvas, Rozpočet pro mládež, Kupujeme auto, Úroky z úroků, Kupujeme akcie a Rozpočet pro malou firmu, který Vám pomůže zvýšit dovednosti a znalosti z těchto oblastí. Školení probíhá online formou prostřednictvím instruktážních videí v prostředí JA e-learningu. Každý pracovní list obsahuje metodiku, učebnici, test a také pracovní list ke stažení. Videa pro Vás připravil lektor s mnohaletými pedagogickými zkušenostmi na školách a bude pro Vás k dispozici pro zodpovězení dotazů.

 

Pořádá: JA Czech ve spolupráci s Vector Certifikace s.r.o.

Lektor: Ing. Miroslav Škvára, MBA, Vector Certifikace s.r.o.

Termín: 24. 4. 2024, 8 - 12 hodin

Místo konání: online, MS Teams

Cíl: účastníci školení se zorientují v balíčku 6 pracovních listů a umí pomocí něj zvyšovat finanční gramotnost u svých žáků  

Pro koho je určeno: pro všechny pedagogy SŠ, Gymnázií, SOU, VOŠ

Rozsah: 4 vyučovací hodiny a po akci obdrží účastníci Osvědčení o absolvování školení

Harmonogram akce:

08:00 – 08:05 Přihlášení a registrace účastníků

08:05 – 08:30 1. část - Představení organizace JA Czech a partnera školení Vector Certifikace s.r.o.

08:30 – 08:55 2. část - JA Pracovní list – Rozpočet pro mládež (video a dotazy)

08:55 – 09:20 3. část - JA Pracovní list – Úroky z úroků  (video a dotazy)

09:20 – 09:45 Přestávka

09:45 – 10:10 4. část - JA Pracovní list – Kupujeme akcie (video a dotazy)

10:10 – 10:35 5. část - JA Pracovní list – Kupujeme auto (video a dotazy)

10:35 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:25 6. část - JA Pracovní list – Lean Canvas (video a dotazy)

11:25 – 11:50 7. část - JA Pracovní list – Rozpočet pro malou firmu (video a dotazy)

11:50 – 12:00 8. část - Přihlášení a registrace do JA e-learningu

 

Cena: 1 500 Kč. Akce: 1+1 kolega zdarma! Akce zdarma se vztahuje vždy na 1 dalšího vyučujícího ze stejné školy. V případě, že budete společně s kolegou mít zájem tuto akci využít, prosím, o vyplnění online přihlášky za oba vyučující zvlášť a zaznačení „Akce 1+1“ do políčka „Poznámka – prostor pro Váš komentář“.

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablony operačního programu Jana Amose Komenského pro SŠ a VOŠ.

 

Bonus: po akci účastníci automaticky obdrží ZDARMA přístup do JA e-learningu k uvedeným 6 pracovním listům

Přihláška: ZDE

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!