Skip to the content


 

Vážení pedagogové,

chtěli byste sobě a svým studentům přiblížit aktuální témata z oblasti osobních financí, finanční gramotnosti a podnikavosti? Chcete ve svých hodinách vyučovat zajímavě a prakticky? Není Vám jedno, jak budou Vaši studenti připraveni na svět práce?

Na našem webináři Vám představíme aktualizovaný balíček 6 pracovních listů – Lean Canvas, Rozpočet pro mládež, Kupujeme auto, Úroky z úroků, Kupujeme akcie a Rozpočet pro malou firmu, který Vám pomůže zvýšit dovednosti a znalosti z těchto oborů. Školení probíhá online, v prostředí JA e-learningu. Každý pracovní list obsahuje metodiku, učebnici, test a pracovní list ke stažení. Školením Vás provede lektor s mnohaletými pedagogickými zkušenostmi na školách.

Pořádá: JA Czech ve spolupráci s Vector Certifikace s.r.o.

Lektor: Ing. Miroslav Škvára, MBA, Vector Certifikace s.r.o.

Termín: 5. 10. 2023, 8 - 12 hodin

Místo konání: online, MS Teams

Cíl: účastníci školení se zorientují v balíčku 6 pracovních listů a umí pomocí něj zvyšovat finanční gramotnost u svých žáků  

Pro koho je určeno: pro všechny pedagogy SŠ, Gymnázií, SOU, VOŠ

Rozsah: 4 vyučovací hodiny a po akci obdrží účastníci Osvědčení o absolvování školení

Harmonogram akce:

08:00 – 08:05 Přihlášení a registrace účastníků

08:05 – 08:15 Informace o JA Czech

08:15 – 09:00 1. část - Praktické finance pro SŠ - školení pedagogů na pracovní listy JA

09:00 – 09:30 Přestávka

09:30 – 10:15 2. část - Praktické finance pro SŠ - školení pedagogů na pracovní listy JA

10:15 – 10:45 Přestávka

10:45 – 11:30 3. část - Praktické finance pro SŠ - školení pedagogů na pracovní listy JA

11:30 – 11:45 Otázky a odpovědi

11:45 – 12:00 4. část - Přihlášení a registrace do JA e-learningu

 

Cena: 1 500 Kč. Akce: 1+1 kolega zdarma! Akce zdarma se vztahuje vždy na 1 dalšího vyučujícího ze stejné školy. V případě, že budete společně s kolegou mít zájem tuto akci využít, prosím, o vyplnění online přihlášky za oba vyučující zvlášť a zaznačení „Akce 1+1“ do políčka „Poznámka – prostor pro Váš komentář“.

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablony operačního programu Jana Amose Komenského pro SŠ a VOŠ.

 

Bonus: po akci účastníci automaticky obdrží ZDARMA přístup do JA e-learningu k uvedeným 6 pracovním listům

Přihláška: ZDE

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!