Skip to the content
Milí studenti!

Zvládnete během 24 hodin vymyslet a realizovat nápad za použití nových chytrých technologií, který bude pomáhat společnosti?

Pojďte to s námi zkusit a získat mnoho nových zkušeností a hodnotné ceny.

V areálu Střední školy informatiky poštovnictví a finančnictví Brno bude připraveno zázemí pro váš tým, vaše počítače a další nástroje, které si přivezete s sebou pro realizaci vašeho projektu.

Můžete využít hardware jako například Raspberry Pi, ESP32, různé další IoT technologie, 3D tiskárny, laserovou řezačku, datové sady, umělou inteligenci, strojové učení a mnoho dalšího. Něco z toho pro vás máme připravené nebo pomůžeme se zapůjčením na místě.

Stejně tak vám poskytneme místo pro odpočinek, možnost odreagování a získání nových nápadů … a taky skvělé jídlo.

Sestavte maximálně 5členný tým, který bude mít spoustu kreativních nápadů, energie pro spolupráci, prezentačních dovedností, schopnost řešit rychle nové problémy a vůli dotáhnout projekt do konce v šibeničním termínu.

Vaše řešení budete prezentovat před porotou podobných nadšenců, kteří ocení nejlepší výsledky zajímavými cenami.


TERMÍN: 16. - 17. 5. 2023

MÍSTO: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 982/23

PŘIHLÁŠKA: ATT Hackathon 2023 

Každý účastník (student i pedagog) vyplňuje svoji Přihlášku. Z důvodu kapacity je možná účast pouze jednoho týmu z jedné školy. 

Váš pedagog je srdečně zván.

Akce je pro účastníky zdarma, občerstvení a ubytování je zajištěno. Podrobný harmonogram pošleme před akcí, budeme začínat 16. 5. ráno a končit 17. 5. odpoledne/večer.

 

Témata:

Smart City/Smart Village

  1. Zpracování otevřených datových sad z měst uložených např. v NKOD (Brno, Praha, aj.)
  2. Chytrá řešení situací s dopravou a parkováním ve městech (inovace pro elektromobilitu, inteligentní dopravní systémy, mobilita jako služba, aj.)
  3. Chytrá řešení efektivního využití energií ve městech či na vesnicích
  4. Chytrá řešení péče o zeleň, monitorování teploty, odpadů, předpovídání údržby apod.

Udržitelnost/EcoTech

  1. Zpracování družicových, leteckých dat nebo dat z dronů (rozšiřování pouští, úbytek lesů a pralesů, vodních ploch, změna teplot, migrace lidi, aj.)
  2. Efektivní využití volných ploch v lidské zástavbě (např. aquaponie, hydroponie), odpadních energií, vody
  3. Smart School/Smart Office (úspora energie, automatizace budovy či procesů, hodnocení jídla, měření prostředí, indoor lokalizace/navigace)
  4. Udržitelná výroba a spotřeba (ekodesign, robotizace, efektivní výroba a životní cyklus produktu, aj.)

Kreativní průmysl

  1. Využití automatizace/technologie pro tvorbu
  2. Využití umělé inteligence a jiných počítačových technologií pro tvorbu nebo design
  3. Augmented Reality, Virtual Reality, 3D tisk

Digitální propast (Digital divide)

  1. Kyberbezpečnost pro laickou veřejnost
  2. Zpřístupní digitálních služeb lidem s omezeným přístupem k internetu nebo nižší digitální kompetencí
  3. Zpřístupnění digitálního světa lidem s mentálním či fyzickým znevýhodněním

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!