Skip to the content                   

UNICEF (United Nations Children’s Fund) a Junior Achievement se dohodly na úzké spolupráci a partnerství při pomoci pro ukrajinské žáky a studenty žijící v ČR.  

Společný evropský projekt UPLIFT Youth je zacílen na mladé a dospívající lidi z Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli válce a odešli do jiných evropských zemí. Jeho cílem je vybavit jednu z nezranitelnějších částí populace potřebnými znalostmi a dovednostmi, které vedou k finanční gramotnosti, osvojení si základů podnikání a přípravě na vstup na trh práce.  

Kvůli integraci a vzájemnému poznání se budou projektu účastnit i mladí Češi stejného věku, jako jejich ukrajinští vrstevníci. Všichni účastníci tak dostanou stejnou šanci v přípravě na budoucí životní změny, a to v rámci vzdělávacího principu „learning to earning“.  

Projektu se nyní účastní celkem 11 zemí: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko. Po stránce know-how získávají tyto státy mj. silnou podporu od Junior Achievement v Řecku a Itálii, kde mají dlouholeté zkušenosti s aktivitami pro uprchlíky. Úzce zapojena je do projektu samozřejmě i ukrajinská pobočka JA.  

Účinnou kombinací odbornosti a zkušeností chtějí organizace Junior Achievement a UNICEF posílit u mladých lidí finanční odolnost, připravit je náležitě na práci a podnikání, a tím zvýšit šance a možnosti pro jejich budoucí zaměstnání. Vzdělávací program Uplift je má vybavit příslušnými znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou najít a udržet si zajímavou práci, nebo začít úspěšně podnikat.  

Nina Ferencic z UNICEF, oblastní vedoucí oddělení rozvoje mládeže pro Evropu k tomu říká:  

„V minulosti jsme již s organizací Junior Achievement úspěšně spolupracovali a jsme proto velmi potěšeni, že můžeme společnými silami realizovat i tento důležitý celoevropský projekt. Se zapojením místních vzdělávacích institucí a mladých lidí v dílčích zemích chceme touto aktivitou podpořit sdílené lidské hodnoty, respekt a solidaritu mez lidmi“.  

Salvatore Nigro, ředitel Junior Achievement Europe, k tomu dodává: „Mimořádná doba vyžaduje mimořádná řešení: jsme vděčni UNICEF za to, že důvěřuje síle vzdělávacích schopností naší organizace. Společně přinášíme desítky let zkušeností a expertních znalostí, které chceme předat dětem a mládeži napříč Evropou, abychom posílili naše společné evropské hodnoty“.  

Michal Bernard, projektový manažer Uplift za Junior Achievement Czech přidává: „Upřímně bych si př᧠ve svých 14 či 15 letech získat od někoho ty informace a vědomosti, které dnes obě mezinárodní organizace v rámci tohoto projektu předávají. Je to velmi smysluplná aktivita, která usnadňuje mladým vstup do života“.  

Projekt Uplift UNICEF bude v České republice realizován od září 2022 do prosince 2023 a účastnit se ho bude několik tisíc dospívajících z Ukrajiny a ČR. Tento program má ambice rozšířit se později i do zbylých evropských zemí.  

  

Kontakt: Michal Bernard, projektový manažer, michal@jaczech.cz, 736 609 021 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!