Skip to the content


JA Citi International Innovation Camp

JA Czech ve spolupráci se Citi Foundation a JA Slovensko pořádá pro studenty středních škol soutěž International Innovation Camp. Soutěže se zúčastní celkem 100 studentů, 50 ze Slovenska a 50 z České republiky.  Soutěž se uskuteční 24. listopadu 2022 online formou.

Studenti budou hledat řešení reálné výzvy. Innovation Camp jim umožní vyzkoušet si týmovou práci, změřit si síly s dalšími studenty a ověřit si komunikační a prezentační dovednosti. K dispozici budou mít také zkušené mentory z řad zaměstnanců Citi. Svůj návrh řešení budou studenti prezentovat před odbornou porotou.

Kromě zkušenosti z reálného businessu získají vítězné týmy také zajímavé ceny.

Přihlašování bude spuštěno 3. 11. 2022 (od 9:00). Každá škola může registrovat 2 soutěžní týmy splňující kritéria uvedená níže:

 • studenti středních škol v ČR
 • velikost týmu 5 studentů + 1 (povinný) náhradník ke každému týmu
 • 1 soutěžní tým tvoří studenti z jedné školy (můžou, ale nemusí být z jedné třídy, týmy lze v rámci školy mixovat)
 • z jedné školy může být přihlášeno max. 12 studentů (max. 2 týmy po 5 studentech + 2 náhradníci)
 • přihlášku musí vyplnit každý účastník jednotlivě (viz přihlašovací formulář)
 • výběr týmu do soutěže bude na základě pořadí přihlášení
 • účastní se prvních 5 přihlášených týmu, které splní podmínky
 • soutěže se nemůže zúčastnit student, který se jakéhokoli Innovation Campu organizovaného JA Czech zúčastnil v minulosti

Další důležité informace k Innovation Campu:

 • akce se koná online (MS Teams) - přihlášeným účastníkům zašleme link na připojení a podrobná pravidla
 • studenti mohou pracovat společně ve škole a být přihlášeni z jednoho počítače nebo mohou pracovat z domu a být přihlášeni každý ze svého počítače
 • je potřeba, aby se přihlášení studenti zúčastnili celého průběhu soutěže, od začátku v 9:00 až do ukončení
 • zadání se účastníci dozví až v den soutěže
 • celá soutěž bude probíhat v českém a/nebo slovenském jazyce (všechny materiály budou pro studenty připraveny v českém nebo slovenském)
 • každý tým bude mít k dispozici online konzultanta (z Čech nebo Slovenska)
 • účast v soutěži je bezplatná

Uzávěrka přihlášek za týmy je 13. 11. 2022, v případě naplnění kapacity dříve.

Předběžný program:

(časy budou ještě upřesněny)

08:00 – 08:30 Otevření – informace o soutěži a organizátorech, vyhlášení výzvy (MS Teams)

08:30 – 12:00 Práce studentů v týmu na řešení výzvy v týmových virtuálních místnostech (MS Teams)

13:00 – 15:00 Prezentace českých týmů (MS Teams - pořadí bude určeno losováním)

18:00 - 19:00 Vyhlášení vítězů - MS Teams - později výsledky na https://www.facebook.com/CzechJA

 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

 

Kontaktní osoba:

Katarína Balcová | +420 602 170 717 | katarina@ jaczech.cz

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!