Skip to the contentFiremní dny Jihomoravského kraje 2


 

Dne 10. května 2022 proběhl druhý ze tří ročníků soutěže Firemní dny Jihomoravského kraje, který pořádala organizace JA Czech ve spolupráci s environmentální vzdělávací organizací Lipka. Soutěž je inspirovaná evropským konceptem soutěže tzv. „Innovation Days“, kde žáci z různých typů středních škol zpracovávají zadaný soutěžní úkol v týmech za účasti a podpory mentorů z praxe. Studenti mají příležitost se zdokonalit v dovednostech projektového řízení a plánování, týmové spolupráce s novými kolegy, trénování kreativity a prezentace svých nápadů. Své výsledky na závěr akce prezentují před odbornou porotou složenou ze zástupců firem. Druhý ročník soutěže se zaměřil na vylepšení podmínek pro život v Jihomoravském kraji. Akce se zúčastnilo 80 studentů, 10 učitelů, 10 mentorů a 3 porotci. Vítězné týmy obdržely hodnotné ceny.

Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. Z.02.3.68/0.0/0.0/19­­­­_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj.

Vyhlášené soutěžní kategorie:

Absolutní vítěz

Vítězný projekt: Přírodní rezervace pro děti s rodinami, turisty a ochránce přírody

Tým WATER SPOT složený ze žáků škol - Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická Břeclav, s.r.o., SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Gymnázium a JŠ s pr.st. j. zk. Břeclav, p.o., VOŠ a SŠ Boskovice, p.o., SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, p.o., SŠ grafická Brno, Integrovaná SŠ automobilní Brno, p.o., SPŠ Brno, Purkyňova 97

Mentor týmu: Heinrich Homola, Expandis

 

Nejlepší podnikatelský nápad

Vítězný projekt: Podpora turistiky a kultury formou aplikace

Tým TOŽ OKOŠTUJ složený ze žáků škol - SŠTE Brno, Gymnázium a JŠ s pr.st. j. zk. Břeclav, p.o., VOŠ a SŠ Boskovice, p.o., SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, p.o., SŠ grafická Brno, Integrovaná SŠ automobilní Brno, p.o., SPŠ Brno, Purkyňova 97

Mentor týmu: Lenka Vokáčová, ManpowerGroup s.r.o.

 

Nejlepší prezentace

Vítězný projekt: Dostupnější doprava pro studenty

Tým CYKOLOM složený ze žáků škol – Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická Břeclav, s.r.o., SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, SŠTE Brno, Gymnázium a JŠ s pr.st. j. zk. Břeclav, p.o., VOŠ a SŠ Boskovice, p.o., SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, p.o., SŠ grafická Brno

Mentor týmu: Petr Šigut, Hlídačky.cz

Blahopřejeme všem vítězům!

 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!