Skip to the content


 

Vážení pedagogové,

jménem neziskové organizace JA Czech, ve spolupráci s projektem Najdi kouče si Vás dovolujeme pozvat ke sledování online webináře na téma „Proč má koučink na školách smysl“.

 

Datum konání: 13. 4. 2022, 15:00 - 16:00 hod

Webinář je vhodný pro pedagogy a ředitele základních a středních škol. Webinářem Vás provede spoluzakladatelka organizace Najdi kouče Radka Minaříková a spoluzakladatelka soukromé základní školy Lenka Kotková, které Vám přiblíží, jak koučink vypadá, co můžete očekávat a jaké jsou jeho možnosti.

 

Během webináře zodpovíme na 5 důležitých otázek:

 

Po čem učitelé ve školách volají?

Prostor pro diskusi osvobozenou od faktorů, které běžně lidskou komunikaci doprovázejí, a které v mnohých ohledech komunikaci komplikují a brání dosažení kýženého výsledku. (Patří sem hodnocení situace druhou stranou, aniž by to učitel žádal, nevyžádané rady, nepochopení druhého a  nechtěné projevení "nezájmu" o téma kolegy, apod.) Koučink "učí" jedince nabídnout profesionální podporu navzájem bez nutnosti hledání a čekání na "odbornou pomoc zvenku". 

 

Co určitě učitelé nepotřebují?

Nepotřebují slyšet ono pomyslné "S tím já teď rozhodně problém nemám". Dost často je snadnější definovat to, co nechci, než to, co chci. To, co učitelé chtějí, nebo co potřebují je také samo o sobě často těžké pojmenovat. 

 

Co naopak potřebují?

Koučink a trénink koučinku pomáhá jednotlivci toto zvládnout pojmenovat své potřeby, díky řízenému rozhovoru po zaškolení v duchu koučinku dokáží i kolegové pokládat takové otázky sobě i navzájem, aby dokázali pomoci najít "co potřebují". Dále volají po rozhovoru, kde je někdo vyslechne, kde dostanou prostor pro svůj problém bez "zbytečného zasahování a srovnávání".

 

Jak to má vypadat?

Radka Minaříková (spoluzakladatelka Najdi kouče) vám přiblíží jak koučink vypadá, co může dotyčný očekávat a jaké jsou možnosti.

 

Jakou nabídku máme v rámci Najdi kouče, když by tohoto cíle chtěli dosáhnout ředitelé škol?

Představení programů, které nabízíme (například v souvislosti s kariérním poradenstvím). Individuální koučink dětem (8. a 9. třída, středoškoláci před maturitou a přijímačkami na VŠ).

Školící programy pro ředitele škol  "vedení a harmonizace týmu". Školící workshopy pro učitele  vedení "podporujícího" rozhovoru pro učitele. 

Plán zřídit řízený koučovaný rozhovor jako předplacenou službu, kterou by mohly školy využívat.

 

Webinář proběhne na platformě Zoom. Vaše přihlášky zašlete nejpozději do 10. 4. 2022!

 

Přihláška na webinář

 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!