Skip to the content


JA Czech Award Ceremony 2022

 

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 jsme se společně s našimi nejúspěšnějšími studenty, pedagogy a podporovateli sešli v nádherných prostorách residence amerického velvyslance, abychom slavnostně zakončili další školní rok. Akci zaštítila americká ambasáda a k hostům promluvil i pan Chargé d´affaires Michael J. Dodman.

Studentům a pedagogům jsme poděkovali za celoroční tvrdou práci a jejich zapojení do programů a soutěží JA Czech, které jsou zaměřené na podporu podnikavosti, finanční gramotnosti a přípravy na svět práce, na základních, středních a vysokých školách. Jedná se o programy JA Studentská Firma, Social Innovation Relay, Solve for Tomorrow, Sci-Tech a další. Samostatně jsme také ocenili pedagogy a zástupce škol jakožto naše klíčové spolupracovníky. I tentokrát byla akce plná dojetí a emocí, ale i plánů na další období.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!