Skip to the content

Studenti, není vám lhostejný nedostatek základních potravin v zemích třetího světa? Chcete potkat nové přátele, procvičit si angličtinu a poznat nové kultury? Přihlaste se na celosvětový World Food Day (WFD) Foodathon, pořádaný ve spolupráci s EIT Food a FAO v termínu 13. – 15. 10. 2021.

Akce je určena pro tříčlenné týmy studentů věkové kategorie 15-19 let a proběhne online.

  • Každý tým z Evropy bude hledat řešení na výzvu společně s týmem 3 studentů z Afriky.
  • Na výběr budou úkoly ze 3 různých oblastí (1. Plýtvání jídlem, 2. Udržitelné zemědělství s plodinami odpovídajícími podmínkám 3. Zdravá výživa a prevence nepřenositelných chorob, týmy si budou moci vybrat oblast, která je nejvíce zajímá
  • Každý tým bude mít podporu mentora – profesionála z některé z firem podporujících Foodathon, který jim sdílením zkušeností a znalostí pomůže s řešením úkolu
  • Vítězný tým každé oblasti obdrží hodnotné ceny!

Předběžný časový harmonogram soutěže:

  • 11. 10. – přípravné setkání cca 1 hodinu, odpoledne/navečer (čas bude upřesněn)
  • 13. 10. 9:00 – 13:30 – oficiální čas pro práci studentů na zadaném úkolu / studenti mohou na úkolu pracovat libovolně dlouhou dobu
  • 14. 10. 9:00 – 18:00 – práce na zadaném úkolu ve spolupráci s mentory, poté prezentování porotě
  • 15. 10. Závěr akce, vyhlášení vítězů – max 2 hodiny – čas bude upřesněn

 

Týmy se mohou přihlašovat zde:

JA Europe Submission Manager - Foodathon, October 13-15 2021 (submittable.com) (je potřeba nejprve vytvořit účet).

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!