Skip to the content

Vážené učitelky a učitelé programu JA Studentská firma,

jako každoročně, i na začátku letošního školního roku, pořádáme DIRECTOR CAMP 2021, který by v letošním roce měl opět proběhnout živě, a to jak v Praze, tak Brně.

19.10.2021 Director Camp BRNO, JIC, Purkyňova 127, BRNO, místnost SALM v přízemí 

PŘIHLÁŠKA DO BRNA

21.10.2021 Director Camp PRAHA, UNYP (University of New York in Prague), Londýnský 41, Praha 2, sál Aula 

PŘIHLÁŠKA DO PRAHY

 

Orientační časový harmonogram:

9:15-10:00         Registrace

10:00 - 17:00     Program

 

Tento camp je určený ředitelům (nebo zástupcům) letošních studentských firem, které na Vašich školách právě vznikají v rámci programu JA Studentská firma.  Studenti se zde seznámí se základním minimem, aby se jim lépe začínalo, a to úspěšněji vedlo po celý školní rok:

 • Co a kdo je Junior Achievement (JA Czech), která zaštiťuje celý podnikatelský program?
 • Co je program JA Studentská firma, proč bych jej měl absolvovat a co mi to dá?
 • Jaký je životní cyklus mé studentské firmy?
 • Jak nejlépe složit funkční tým v naší firmě?
 • Pomůže nám někdo jak na logo, podnikatelský záměr, produkt, kalkulaci?
 • Kdo mi pomůže? Učitel, mentor a odborná školení, webináře, semináře, innovation campy, soutěže a veletrh.
 • Co je JA EXPO, soutěž JA Studentská firma roku a její soutěžní kategorie? Proč bychom měli soutěžit? Vyhrajeme něco? K čemu nám to bude? Co nám to přinese?
 • Co je soutěž JA Media Cup a JA Top Logo? Jaké jsou podmínky a můžeme se jich zúčastnit, i když nechceme jet na veletrh?
 • Jsou termíny důležité? Jaké termíny jsou pro moji firmu v rámci programu zásadní?
 • Kde získám aktuální informace o akcích pro naši firmu a studenty programu?
 • FB skupina
 • a mnoho dalšího

Z důvodu omezené kapacity v obou lokalitách, a protože bychom rádi uvítali co nejvíce ředitelů JA SF, aby každý, kdo má zájem, vstupní informace dostal, tak platí, že se může zúčastnit:

 • 1 ředitel nebo zástupce 1 studentské firmy
 • 1 učitel jako doprovod, pokud není student plnoletý nebo se škola, učitel, rodiče domluvili na doprovodu. Pokud student může cestovat sám není doprovod učitele podmínkou. Pro učitele není připraven speciální program. Za cestu a účast studenta na akci nenese JA Czech zodpovědnost.

Pokud učitel studenta doprovází na akci, ale:

 1. a) akce se fyzicky nezúčastní,prosím, tak se do formuláře neregistruje, abychom měli přehled o "volných místech k sezení". Děkuji za pochopení.
 2. b) akce se fyzicky účastní,prosím, vyplní za sebe registrační formulář, abychom měli přehled o obsazené kapacitě. Děkuji za pochopení.

 

 • v případě, že by se 10 dní před akcí nenaplnila kapacita, budeme učitele informovat o možném doplnění dalším studentem z firmy, pro případ zájmu.

Občerstvení je zajištěno.

 

Týden před termínem Director Campu zašleme na email každého přihlášeného účastníka upřesňující informace a kompletní detailní časový harmonogram programu.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!