Skip to the content


Konference BEAMentor byla v Senátu!

Ve středu 15. 9. 2021 se uskutečnil 3. ročník BEAMentor Konference, jejímž cílem je pozvat lidi z businessu do prostředí středních škol, aby využili své znalosti a dovednosti při mentorování studentů 3. ročníků středních škol po celé České republice v programu JA Studentská firma a pomohli jim v jejich podnikání a podnikavosti, a to svou zkušeností z praxe.

Na pozvání pana předsedy Senátu Parlamentu České republiky, pana Miloše Vystrčila, se přes 70 účastníků sešlo v Jednací síni Senátu. Po úvodním projevu pana ředitele JA Czech Martina Smrže, přivítání a povzbuzení od pana Miloše Vystrčila, předsedy Senátu a motivace s poděkováním od pana Michala Nebeského, předsedy Správní rady JA Czech a ředitele CitiBank, hlavního partnera aktivit JA Czech, se účastníci seznámili s problematickou ve 3 tematických blocích a 3 workshopech. 

Děkujeme všem účastníkům konference a zájemcům o mentorování studentů, všem profesionálním koučům, kteří vedli jednotlivé bloky a workshopy na daná témata, a velký dík patří i hostům - mentorům se zkušeností s mentoringem studentských firem, učitelům studentských firem a studentům, kteří si studentskou firmou prošli.

Fotografie z akce naleznete zde.

Těšíme se na aktivní spolupráci v právě započatém školním roce 2021/2022

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!