Skip to the contentŽáci z Rychnovska si vyzkoušeli, co obnáší podnikání


Na tři dny opustily děti z 8. a 9. tříd školní lavice, aby se seznámily s principy fungování firem a zkusily se převtělit do role byznysmenů. V pilotním vzdělávacím programu nevládní organizace JA Czech – Podnikatelská akademie – získali mnozí účastníci své první zkušenosti a poznatky ze světa soukromého podnikání.

Akce se zúčastnilo 110 žáků a 10 učitelů ze základních škol Vamberk, Voděrady, Rokytnice v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou a Javornice. „Cílem projektu je seznámit žáky, kteří se brzy budou rozhodovat o dalším studiu a své profesi, se všemi faktory podnikání. Aby měli představu, jak se zakládá a tvoří firma, zdokonalili se ve finanční gramotnosti, lépe prohlédli výhody i nevýhody podnikání a mohli si uvědomit, zda by jim forma samostatného podnikání vyhovovala i v budoucnosti,“ uvedl za organizátory Martin Smrž, ředitel JA Czech, která se věnuje vzdělávání dětí na českých školách od roku 1992.

Každým ze tří projektových dnů provedlo žáky osm zkušených mentorů z praxe. V první části účastníci pronikli do metodiky, jak zjistit své možnosti a připravit se na podnikání (Lean Canvas), druhý díl byl věnován teorii podnikání, chodu firem a jejich oddělení zevnitř. Závěrečný den děti soutěžily s vlastními podnikatelskými plány a jejich prezentací před odbornou porotou v čele se starostou města Rokytnice Petrem Hudouskem. „Akce se uskutečnila za přísných hygienických podmínek a testování, dbalo se na práci studentů ve skupinách vlastní třídy a jedné školy. I proto si ohromně vážíme velkého zájmu rychnovských škol a především dětí, které prokázaly výborné logické myšlení, všeobecný i ekonomický přehled, kreativitu a chuť tvořit vlastní projekty. Nové zkušenosti a vědomosti z programu se jim budou hodit nejenom v případě podnikání, ale i v životě,“ dodal Martin Smrž.

První realizace projektu Podnikatelská akademie proběhla ve spolupráci a za finanční podpory Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Sdružení SPLAV za MAS Rychnovsko a Junior Achievement ve dnech 26. října, 2. a 9. listopadu 2021 vždy v jedné z hostitelských základních škol regionu. Dále je v plánu program poskytovat v rámci podpory rozvoje podnikavosti na českých školách ve všech krajích.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!