Skip to the content

Ambasadoři JA Czech pro ZŠ

Ing. Dagmar Pokorná, MBA

Ing. Dagmar Pokorná, MBA

Marketing & Sales Director ve společnosti SATPO

Již od roku 2010 aktivně organizuji a společně se společností SATPO finančně zajišťuji výukové programy Junior Achievement pro děti I. stupně ZŠ. Tyto programy mne oslovily díky snaze rozšířit znalosti žáků o finanční gramotnost a zároveň s perspektivou rozvoje jejich podnikavého myšlení.
Díky naší snaze s Jindrou Sýkorovou graduovalo v tomto období přes 500 žáků ze státních či soukromých škol z programů Junior Achievement se zaměřením na finanční gramotnost.
V rámci graduace „Mladý ekonom“ probíhá exkurze do společnosti SATPO, kdy se děti ptají na cokoli ze světa podnikání.
Je úžasné vidět zájem žáků a jejich potenciál, když odhalují obor mikroekonomie hravou formou pomocí programů Junior Achievement.
Ing.  Jindra Sýkorová

Ing. Jindra Sýkorová

Správce rodinných aktiv, filantrop

Program Junior Achievement znám od roku 2010. Dostala jsem tenkrát nabídku odučit jeden modul ve školce, kam chodil syn a bylo to skvělé - velice záživné, kreativní, hravé a poučné. Pak přišla nabídka ze sousední základní školy odučit vyšší modul finanční gramotnosti a u toho jsem už zůstala. Dle poptávky a zájmu učitele domlouvám během školního roku termíny výuky a musím přiznat, že při pracovních a jiných povinnostech je pro mě výuka ve škole vždy velkou radostí. Vyučuji několik modulů finanční gramotnosti Junior Achievement Worldwide pro ZŠ v angličtině i s českou podporou. S každou třídou se vidím 5x na 45min. Učím je novou terminologii, počítáme úkoly, hrajeme finanční hru, podnikají a na závěr mají exkurzi do firmy s předáním diplomů „Mladý ekonom“. Dává mi to velký smysl, protože vidím na žácích, jak je to baví a jak jsou rádi, že rozumí penězům a podnikání. Díky tomuto programu mají žáci unikátní příležitost si propojit školní výuku s fungováním světa a to vidím jako největší bonus. 

Tereza Macková

Tereza Macková

Marketingová poradkyně v EVROPA development group

Poprvé jsem se dostala, jako dobrovolník, k programu Junior Achievement v roce 2010. 

Začínala jsem svou první hodinu ve školičce, kam tenkrát chodila dcera. A hned po první výukové hodině jsem v programu viděla velký potenciál. Předává hravou formou velmi důležité a pro život prospěšné informace, na které děti krásně reaguji. Hlavně jejich aktivní spolupráce a zpětná vazba mne utvrdila o kvalitě tohoto vzdělávacího programu.

A dnes, jako mamka čtyř dětí chápu důležitost finanční gramotnosti ještě hlouběji.  

Jsem ráda, že i po 12ti letech stále tvoříme stejný  skvělý tým dobrovolníků, kteří vyučují hlavně proto, protože chtějí. 

Každá hodina s dětmi mě neskutečně naplňuje a nabíjí, jejich zvědavost a chtíč učit se novým věcem je prostě okouzlující. 

Komentáře ze škol

ZŠ Věry Čáslavské 

Děti byly nadšené od první hodiny. Trochu jsem se obávala výkladu v AJ, protože v první a druhé třídě děti měly pouze jednu hodinu AJ týdně. Ale díky Vašemu vysvětlení, překladu, názornému zápisu, vysvětlení souvislostí a opakování děti nejen neměly problém s porozuměním, ale měly radost, že zvládají pracovat podle pokynů v AJ. 

Všechny činnosti ve škole byly pro děti velmi zajímavé, aktivně a s nadšením se zapojovaly do skupinové projektové práce. Návštěva postavených bytů s výkladem, co vše je potřeba udělat, aby se postavily nové byty, byla pro některé děti podnětnou motivací pro výběr budoucího povolání. Jiné děti si přály jednou bydlet v takových pěkných bytech. Jeden chlapec se s nadšením zajímal, co vše musí udělat, aby mohl pracovat jako architekt v kanceláři, kterou si během prohlídky vybral. 

Jitka Tomisová, ZŠ Věry Čáslavské 

V roce 2022 se žáci 4. třídy na ZŠ Věry Čáslavské zúčastnili vzdělávacího programu Junior Achievement Our City. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací ze světa obchodu a ekonomie. Velkým přínosem bylo, že program byl veden v angličtině, takže se děti naučili spoustu nových slovíček. Bylo hezké při programu sledovat vzájemnou spolupráci dětí při budování firem apod. Program velice profesionálně vedla paní Jindra Sýkorová, která uměla děti motivovat ke společné práci. Velké dík patří také firmě Satpo, která pro nás zajistila materiály k programu, exkurzi v jejich firmě, občerstvení a slavností předání diplomu za splnění programu.

Klára Smažinková, třídní učitelka 

Little England Academy – naše první zkušenost s programem JA

U nás v Little England Academy neustále hledáme cesty, jak zkvalitnit obsah vzdělávání, tak aby byl inovativní, pro děti atraktivní, a ony se tak s nadšením a upřímným zaujetím učily novým věcem, ideálně skrze realizaci vlastních nápadů, sdílení zkušeností a diskuzi s ostatními.

Toto všechno vzdělávací moduly programu Junior Achievement splňují, nejen proto nás práce s nimi nesmírně bavila. Materiály jsou kvalitně zpracované, nápomocné pro lektory a velmi poutavě zpracované pro děti. Zvolená témata jsou chytře vystavěna na dosavadní zkušenosti dětí, což je moc důležité proto, aby se dokázaly aktivně zapojovat v rámci tvůrčích aktivit, kterých je v programu celá řada, současně ale dochází k významnému prohloubení těchto vědomostí, navíc v angličtině, což je skvělé!

Bezesporu dochází k rozvoji vynalézavosti a podnikavosti žáků. Modul Our Family vede děti k zamyšlení nad rodinným rozpočtem. Starší žáci si díky Our Community rozšířili slovní zásobu v oblasti povolání, zjistili, proč je třeba odvádět daně, a jaká rizika a aspekty je nutno zohlednit při snaze „rozjet“ vlastní, úspěšný bussiness. Sám program má velmi hezky promyšlenu formu motivace, žáci dostávají vlastní výplatu, a když jednu z lekcí po úspěšném otevření místní pekárny ozvláštníte i skutečnou, sladkou odměnou, provázanost s reálným životem bude již opravdu úplná.

Děti čas strávený s JA zkrátka milovaly a vždy si u něj užily spoustu zábavy. Těšíme se na jejich inovátorské nápady a radost z poznáni i v dalších letech s osvědčenými i prozatím nepoznanými moduly programu Junior Achievement.

  

 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!