Skip to the content
3. ROČNÍK KONFERENCE

15. září 2021 
v prostorách Senátu Parlamentu ČR

 

Mentorování, koučování a facilitace jsou nedílnou součástí každodenního pracovního světa. Na BEAMentor konferenci vás zkušení kouči seznámí s "Best Practices" těchto metod a vyzkoušíte si jejich praktické využití.
Následně vám program JA Konzultant umožní si mentorování, koučování a facilitaci nacvičit prostřednictvím mentorování JA Studentských Firem. Vyzkoušejte si tyto metody! Inspirujte a připravte mladé podnikavé studenty na jejich budoucí úspěch.
 
 
 
 
Konference je určena pro všechny, kteří se chtějí dozvědět  více o metodách Mentorství, Koučinku a Facilitace a jejich "Best Practices" a správném aplikování těchto Best Practices. A zároveň mají zájem pomoci mladé generaci tím, že budou mentorovat JA Studentské Firmy ve školním roce 2021/2022.
 • Přehled o metodách Mentorství, Koučinku a Facilitace a jejich "Best Practices"
 • Příležitost vyzkoušet si Mentorství mimo společnost na JA Studentských Firmách
 • Osvojí si svůj přístup k Mentorství tak aby ho mohl využívat v mateřské společnosti
 • Nástroj jak předávat zkušenosti svým podřízeným

Konference má 3 bloky.

 1. Blok (60 minut) představuje Junior Achievement a program JA Studentská Firma tak aby účastníci kteří projeví zájem o Mentorování studentů věděli co je čeká. Hlavní poktyté oblasti
  1. Benefity pro JA Konzultanta
  2. Role JA Konzultanta – KDO JSOU MENTOŘI
  3. Kalendář Projektu JA Studentská Firma
  4. Podpora Mentorů ze strany JA
 2. Blok (90 minut) představuje jednotlivé "Best Practices" práce Mentora, Kouče či facilitátora. Tyto Best Practices jsou představovány experty na Mentoring a Koučing z předních českých společností a mentory, kteří již studenty mentorují.  Hlavní oblasti pokryté v této sekci jsou 
  1. ROLE MENTORA JA FIRMY (MENTOR – COACH – TRENÉR – FACILITÁTOR) 
  2. ToolBox Nástrojů Mentora  
  3. ZPĚTNÁ VAZBA
 3. Blok (120 minut) je workshop, kde si jednotlivé Best Practices každý účastník vyzkouší za dohledu odborníka na Mentoring a Koučování a zároveň se bude moci zeptat svého Mentora na jakékoliv otazky spojené s Mentorováním a Koučinkem.

Finální verze programu se nyní připravuje za pomoci Mentorské Rady a budete o ní informováni na začátku měsíce září 2021.

Je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant. Ty mohou být doplněny dalšími krátkodobými vzdělávacími projekty. Více o vzdělávacím programu ZDE.

Mentorovat JA Studentskou Firmu neboli stát se Konzultantem JA je Mentorování studentů 3 ročníků středních škol (17-18 let). Čas který vložíte do mentorinku je plně na vašich možnostech, ale JA doporučuje minimální spolupráci na 1-2 hodiny měsíčně od Listopadu do Dubna. 
Témata které budete se studenty řešit jsou:
 1. Diskuze nad jejich projektem (Lean Canvas)
 2. Organizace JA Studentské Firmy
 3. Získávání zdrojů na produkt a výroba
 4. Rozvoj jejich produktu - Splňuje jejich product vše co chtěli a je potřeba něco měnit?
 5. Marketinkový výzkum
 6. Rozpočet a finanční plánování - nastavení ceny
 7. Marketing jejich produktu
 8. Prodej jejich produktu
 9. PR jejich společnosti a produktu
 10. Příprava na JA Veletrh - Prezentační dovednosti
 11. Příprava na SuperFinále

Pokud vám vaše časové možnosti neumožňují se stát JA Konzultantem Studentských Firem tak není nutno dále pokračovat. Na druhou stranu mentorování Studentských Firem vám umožní s tyto metody vyzkoušet v bezpečném prostředí na studentech a tudíž budete lépe připraveni na Mentorování a Koučink ve vaší společnosti.

Předpokládaná časová zátěž na dobrovolného mentora je 

 • 1 den na účast na BEAMentor Konferenci  v Praze 15. září 2021 a dále pak 
 • 1-2 hodiny měsíčně při práci se studenty v období od října do března
 • Setkání a mentorování může probíhat i pomocí elektronických nástrojů typu TEAMs a dalších

Staňte se partnerem JA Czech a podporujte s námi vzdělání mládeže

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!