Skip to the content
5. ROČNÍK KONFERENCE

JA Podnikavost ve vzdělávání 2023

30. srpna 2023 
v prostorách Senátu Parlamentu ČR

 

Mentorování, koučování a facilitace jsou nedílnou součástí každodenního pracovního světa. Na konferenci JA Podnikavost ve vzdělávání 2023 vás zkušení kouči seznámí s "Best Practices" těchto metod a vyzkoušíte si jejich praktické využití.
Následně vám program JA Konzultant umožní si mentorování, koučování a facilitaci nacvičit prostřednictvím mentorování JA Studentských Firem. Vyzkoušejte si tyto metody! Inspirujte a připravte mladé podnikavé studenty na jejich budoucí úspěch.
 
Konference je určena pro všechny, kteří se chtějí dozvědět  více o metodách Mentorství, Koučinku a Facilitace a jejich "Best Practices" a správném aplikování těchto Best Practices. A zároveň mají zájem pomoci mladé generaci tím, že budou mentorovat JA Studentské Firmy ve školním roce 2023/2024.
 • Přehled o metodách Mentorství, Koučinku a Facilitace a jejich "Best Practices"
 • Příležitost vyzkoušet si Mentorství mimo společnost na JA Studentských Firmách
 • Osvojí si svůj přístup k Mentorství tak aby ho mohl využívat v mateřské společnosti
 • Nástroj jak předávat zkušenosti svým podřízeným

Program konference bude upřesněn.

Je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant. Ty mohou být doplněny dalšími krátkodobými vzdělávacími projekty. Více o vzdělávacím programu ZDE.

Mentorovat JA Studentskou Firmu neboli stát se Konzultantem JA je Mentorování studentů 3 ročníků středních škol (17-18 let). Čas který vložíte do mentorinku je plně na vašich možnostech, ale JA doporučuje minimální spolupráci na 1-2 hodiny měsíčně od Listopadu do Dubna. 
Témata které budete se studenty řešit jsou:
 1. Diskuze nad jejich projektem (Lean Canvas)
 2. Organizace JA Studentské Firmy
 3. Získávání zdrojů na produkt a výroba
 4. Rozvoj jejich produktu - Splňuje jejich product vše co chtěli a je potřeba něco měnit?
 5. Marketinkový výzkum
 6. Rozpočet a finanční plánování - nastavení ceny
 7. Marketing jejich produktu
 8. Prodej jejich produktu
 9. PR jejich společnosti a produktu
 10. Příprava na JA Veletrh - Prezentační dovednosti
 11. Příprava na Národní finále

Pokud vám vaše časové možnosti neumožňují se stát přímo Mentorem JA Studentské firmy, je možné působit jako mentor nebo porotce pouze v rámci soutěží a eventů pořádaných JA Czech. Většinou se jedná o jednodenní akci nebo hodnocení online. Mentorování Studentských firem vám umožní s vyzkoušet si metody v bezpečném prostředí na studentech a tudíž budete lépe připraveni na Mentorování a Koučink ve vaší společnosti.

Předpokládaná časová zátěž na dobrovolného mentora je 1 den na účast na konferenci JA Podnikavost ve vzdělávání v Praze 30. srpna 2023 a dále pak . 1-2 hodiny měsíčně při práci se studenty v období od října do května.

 

Staňte se partnerem JA Czech a podporujte s námi vzdělání mládeže

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!