Skip to the content

Z důvodů preventivních opatření jsou akreditovaná školení do odvolání realizovaná virtuálně v digitálním prostředí. Více informací a možnost přihlásit se naleznete v Kalendáři akcí.

 

Školení učitelů s akreditací MŠMT

JA Czech nabízí učitelům pro podporu rozvoje programů 3 druhy akreditovaného školení pro oblast DVPP:

Číslo akreditace: MŠMT-7334/2019-1-312

Komu je školení určeno: Pedagogům mateřských škol, 1.a 2. stupně základních škol

Cíl: Cílem školení je seznámit pedagogy s výukovými kurzy JA Czech nabízenými pro vzdělávání dětí od 5 do 16 let. Jedná se o výukové programy: JA Moje První Peníze, JA Abeceda Podnikání, JA Profesní orientace

Maximální počet účastníků: 50

Minimální počet účastníků: 10 (v případě zájmu regionálního MAS dle domluvy)

Lektoři: Alice Harlasová, JA Czech

Datum konání a přihlášku: naleznete v kalendáři akcí nebo bude uskutečněno na míru pro regionální MAS

Místo konání: bude upřesněno v přihlášce, MAS zajišťuje prostory v regionu 

Počet školících hodin: 10 vyučovacích hodin

Poplatek: 1900 Kč (0% DPH) za 1 účastníka, faktura bude zaslána na email učitele nebo MAS

Pomůcky pro účastníka: Materiály v elektronické a papírové podobě jsou zahrnuty v ceně školení

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Kontaktní osoba: Alice Harlasová, alice@jaczech.cz, 775 011 766

Číslo akreditace: MŠMT-7334/2019-1-312

Komu je školení určeno: Pedagogům odborných ekonomických předmětů a základů  společenských věd na gymnáziích, SŠ, SOU a VOŠ

Cíl: Cílem školení je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat jim základní praktické informace o výuce reálného podnikání studentů ve školách  

Maximální počet účastníků: 50

Minimální počet účastníků: 10

Lektoři: Ing. Pavlína Palová – pedagog, Martin Smrž – výkonný ředitel JA Czech

Datum konání a přihlášku: naleznete v kalendáři akcí

Místo konání: UNYP, Londýnská 41, Praha - Vinohrady

Počet školících hodin: 10 vyučovacích hodin

Poplatek: 1900 Kč (0% DPH), faktura bude zaslána na email učitele

Pomůcky pro účastníka: Materiály v elektronické a papírové podobě jsou zahrnuty v ceně školení

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Kontaktní osoba: Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, 602 656 120      

 

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách:

 

  • III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti
  • IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti

Číslo akreditace: MŠMT-7334/2019-1-312

Komu je školení určeno: Pedagogům odborných ekonomických předmětů a základů společenských věd na gymnáziích, SŠ, SOU a VOŠ

Cíl: Cílem školení je předat pedagogům praktické tipy, dovednosti a znalosti z oborů spojených s podnikáním a fungováním malých i velkých firem

Maximální počet účastníků: 50

Minimální počet účastníků: 10

Lektoři: Odborníci z praxe (na každé školení zveme jiné školitele)                    

Datum konání a přihlášku: naleznete v kalendáři akcí

Místo konání: UNYP, Londýnská 41, Praha - Vinohrady

Počet školících hodin: 10 vyučovacích hodin

Poplatek: 1900 Kč (0% DPH), faktura bude zaslána na email učitele

Pomůcky pro účastníka: Materiály v elektronické a papírové podobě jsou zahrnuty v ceně školení.

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Kontaktní osoba: Alena Aichlmanová alena@jaczech.cz 774 520 446 

 

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách:

 

  • III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti
  • IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!