Skip to the content

Více informací a možnost přihlásit se naleznete v Kalendáři akcí.

 

Školení učitelů

JA Czech nabízí učitelům pro podporu rozvoje programů 2 druhy školení pro oblast DVPP:

číslo akreditace –  Č.j.: MSMT- 6435/2022-2-283

Komu je školení určeno: Pedagogům odborných ekonomických předmětů a základů  společenských věd na gymnáziích, SŠ, SOU a VOŠ

Cíl: Cílem školení je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat jim základní praktické informace o výuce reálného podnikání studentů ve školách  

Maximální počet účastníků: 50

Minimální počet účastníků: 10

Lektoři: Ing. Pavlína Palová – pedagog, Martin Smrž – výkonný ředitel JA Czech

Datum konání a přihlášku: naleznete v kalendáři akcí

Místo konání: bude upřesněno v přihlášce

Počet školících hodin: 10 vyučovacích hodin

Poplatek: 1900 Kč (0% DPH), faktura bude zaslána na email učitele

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablony operačního programu Jana Amose Komenského (šablony OP JAK) pro SŠ a VOŠ ve variantě - Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Pomůcky pro účastníka: Materiály v elektronické a papírové podobě jsou zahrnuty v ceně školení

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Kontaktní osoba: Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, 602 656 120 

Komu je školení určeno: Pedagogům odborných ekonomických předmětů a základů  společenských věd na gymnáziích, SŠ, SOU a VOŠ

Cíl: Cílem školení je seznámit pedagogy s balíčkem 6 pracovních listů - Lean Canvas, Rozpočet pro mládež, Kupujeme auto, Úroky z úroků, Kupujeme akcie a Rozpočet pro malou firmu a pomocí něj zvyšovat finanční gramotnost u svých žáků

Maximální počet účastníků: neomezeno

Minimální počet účastníků: 5

Lektoři: Ing. Miroslav Škvára, MBA, Vector Certifikace s.r.o.

Datum konání a přihlášku: naleznete v kalendáři akcí

Místo konání: online prostřednictvím MS Teams

Počet školících hodin: 4 vyučovací hodiny

Poplatek: 1500 Kč (0% DPH), faktura bude zaslána na email učitele

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablony operačního programu Jana Amose Komenského (šablony OP JAK) pro SŠ a VOŠ ve variantě - Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Pomůcky pro účastníka: Materiály v elektronické a papírové podobě jsou zahrnuty v ceně školení

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Kontaktní osoba: Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, 602 656 120 

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!