Skip to the content

JA Profesní orientace

Cílem kurzu je povzbudit žáky 8. - 9. ročníků základních škol k tomu, aby pochopili důležitost vzdělání pro jejich další život a věnovali náleživou pozornost probematice volby povolání. Celý kurz je tamaticky rozdělen na 4 okruhy:

  • Volba povolání
  • Sebehodnocení
  • Mozaika povolání
  • První zaměstnání

Časový rozvrh výuky

Celková hodinová dotace kurzu JA Profesní orientace je minimálně 8 vyučovacích hodin. Kurz je vyučován v průběhu 4 týdnů, vždy jednou týdně po 2 vyučovací hodiny. 

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!