Skip to the content

JA mini-Firma

Žáci v rámci výukového programu založí vlastní minifirmu, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA mini-Firma umožňuje žákům proniknout do problematiky fungování firmy od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. Program představí praktické činnosti v malé firmě a umožní tak žákům si vyzkoušet reálné podnikání "nanečisto".

Výhody reálného programu pro žáky

  •  zkušenost s reálným podnikáním - praktické dovednosti
  •  osvojení si týmové spolupráce
  •  kreativní práce
  •  schopnost diskutovat, přijímat kritiku a řešit problémy
  •  osvojení si efektivního využívání moderních technologií
  •  schopnost činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost
  •  rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností
  •  získaní podnikatelské a finanční gramotnosti
  •  pomoc při rozhodování o volbě střední školy a profesní orientace
  •  neocenitelné zkušenosti do budoucího života

Leták s detaily o programu

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!