Skip to the content

Social Innovation Relay - SIR

 

The Social Innovation Relay (SIR)  je mezinárodní vzdělávací projekt motivující studenty k vymyšlení inovativního podnikatelského řešení konkrétního společenského, nebo sociálního problému. Partnerem projektu je společnost NN Group zabývající se především pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japonsku.

Studenti pracují ve dvou až čtyřčlenných týmech a nejprve se prostřednictvím případových studií seznámí s tématikou sociálního podnikání. Poté dostanou šanci přijít s vlastním nápadem na řešení jakéhokoli společenského problému. Týmy, jejichž nápady jsou vybrány mezi 10 nejlepších, poté svou ideu rozpracují do podoby podnikatelského záměru a spolupracují přitom s mentorem, jímž je dobrovolník z NN ČR a který jim poskytuje cennou zpětnou vazbu a zkušenosti z praxe. Své podnikatelské záměry následně představí v národním finále, ve kterém porota složená z odborníků ze společnosti NN vybere 3 nejlepší týmy. Celkový vítěz poté postoupí do mezinárodního kola.

 

Obecně prospěšné neboli sociální podnikání je takové, které nepřináší jen finanční zisk majiteli firmy a mzdu zaměstnancům, ale rovněž má pozitivní dopad na společnost a komunitu (např. asistenční služby důchodcům – vyplní poptávku po chybějících sociálních službách).

Firma musí být ekonomicky soběstačná a zároveň fungovat zodpovědně vůči prostředí, jednotlivcům, místní komunitě i celé společnosti a přírodě. Podniky zaměřené na sociální podnikání často řeší palčivou záležitost, která není podnikatelsky zajímavá pro firmy čistě zaměřené na zisk. Zároveň jsou vnitřní procesy v podniku nastavené tak, že jsou zaměstnanci maximálně zapojeni do rozhodování o fungování firmy. Poměrně zásadní část zisku se zpravidla zpětně investuje do firmy – např. na vzdělávání zaměstnanců, zlepšení pracovních podmínek atd.

Sociální inovace je nové řešení přetrvávajícího sociálního problému nebo nevyužité příležitosti. Výsledkem řešení je prokazatelná kvalitativní změna života cílové skupiny – komunity, pracoviště, a tím posílení občanské společnosti.

Projektem SIR (Social Innovation Relay) se snažíme studentům přiblížit téma sociálního podnikání. Studenti mají reálnou šanci zjistit, jak fungují běžné komunity i komunity jakkoli znevýhodněných osob, jaké jsou potřeby konkrétních komunit a díky práci na projektu získají řadu zkušeností a praktických dovedností nejen v sociální, ale i pracovní (podnikatelské, zaměstnanecké) sféře.

         Projekt SIR realizujeme za podpory NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti.

Přihlásit do projektu SIR 2023/24 se můžete ZDE

         Projekt začíná přiblížením tématiky formou práce s případovými studiemi o sociálním podnikání, které studentům představí pedagog. Studenti, které diskuse nad případovými studiemi zaujme a inspiruje k vlastnímu nápadu na sociálně zaměřené podnikání, mohou svůj nápad přihlásit do soutěže.

         V druhé fázi si studenti pod vedením pedagoga vytvoří tým – pracovní skupinu a pokusí se vymyslet „nápad“ na firmu zaměřenou na sociální podnikání. Každý tým může mít maximálně 4 členy. Počet týmů z jedné třídy/školy není omezen. Tým svůj nápad vepíše do šablony a zašle do JA Czech. JA Czech vybere 20 nejlepších nápadů, které zašle k užšímu výběru partnerovi projektu, společnosti NN. Ti vyberou 10 finalistů, kterým přiřadí mentory z řad svých zaměstnanců. Mentoři týmům pomohou nápad rozpracovat do podoby podrobného business plánu.

         Následuje národní finále, kde vybrané týmy před odbornou porotou prezentují svůj podnikatelský nápad. První tři týmy získají hodnotné hmotné ceny, absolutní vítěz postupuje do mezinárodního finále.

         Mezinárodní finále projektu SIR probíhá on-line přes komunikační portál a je v angličtině. Pro účast v mezinárodním finále musí tým připravit prezentaci o projektu, vypracovat šablonu s podnikatelským záměrem a natočit krátké video o práci na projektu – vše v angličtině.

         Soutěž je určena nejen pro JA Firmy. Zúčastnit se mohou studenti jakýchkoli středních škol a učebních oborů.

 

PROSINEC 2023

1. FÁZE

Registrace
do projektu

 

 

 

·        Zahájení nového ročníku projektu SIR 1. 12. 2023

·        Registrace do projektu probíhá přes FORMULÁŘ do kterého se registrují učitelé. Registrovaným učitelům pak následně zašleme přihlášení pro studenty do platformy Moodle.

·        V platformě Moodle jsou ke stažení všechny důležité dokumenty, jako případové studie a prezenční listiny pro práci v první fázi projektu, a také šablona business canvas.

2. FÁZE

Seznámení se sociálním podnikáním– případové studie

·        Případové studie – představení sociálního podnikání studentům.

·        Případové studie jsou ke stažení na platformě SIR v Moodlu.

·        Při jakékoli práci s případovou studií je potřeba vyplnit prezenční listinu a zaslat sken emailem do JA Czech (sabina@jaczech.cz). Na prezenční listinu se zapisují i studenti, kteří v projektu dále nepokračují, pouze se zúčastnili práce s případovou studií.

PROSINEC 2023 – ÚNOR 2024

3. FÁZE

Příprava podnikatelského nápadu

·        Vytvoření týmů (v každém týmu 2-4 studenti), počet týmů z jedné třídy/školy není omezen.

·        Představení šablony business canvas č.1 pro přípravu podnikatelského nápadu.

·        Jediným akceptovaným formátem pro přijetí nápadu do soutěže je šablona stažená Z TOHOTO ODKAZU, ke stažení také v platformě SIR v Moodlu. Podmínkou je rovněž dodržet popis v rozsahu 1 strany.

·        Dokument musí být pojmenován názvem týmu a krátkým popisem nápadu (max. 3 slova). Prosíme, při pojmenování nepoužívejte diakritiku.

·        Termín pro zaslání vyplněných šablon s podnikatelským nápadem do JA Czech je 31. 1. 2024

·        Vyplněné šablony je potřeba poslat emailem na adresu sabina@jaczech.cz.

·        Do 29. 2. 2024 zveřejní společnost NN 10 nejlepších nápadů a těmto týmům přiřadí mentory z řad svých zaměstnanců. Zveřejnění proběhne na internetových stránkách společnosti JA Czech a na FB profilu JA Czech.

BŘEZEN – DUBEN  2024

4. FÁZE

Rozpracování nápadu do podrobného business plánu, mentoring

·        Fáze rozpracování nápadu do podrobného business canvasu č.2 a příprava prezentace ve formátu PPT pro účast v národním finále.

·        Studentům v rozpracování pomáhá mentor – zaměstnanec společnosti NN.

·        Mentory přiděluje JA Czech. Týmy s mentory propojíme přibližně během týdne od zveřejnění 10 nejlepších nápadů.

·        Komunikace mentorů s týmy probíhá emailem, telefonicky nebo osobně dle vzájemné domluvy.

·        Termín pro zaslání podrobného business plánu pro národní finále je 30. 4. 2024. 

KVĚTEN – ČERVEN 2024

5. FÁZE

Národní a mezinárodní finále

·        Národní finále proběhne dne 7. 5. 2024 v Praze.

·        Vítěz národního finále postupuje do mezinárodního finále.

·        Pro každého člena týmů, vč. pedagoga, umístěných na 1. – 3. místě jsou připravené hodnotné hmotné ceny!

·        Týmy umístěné na 1. – 3. místě, včetně týmu, který získá cenu publika budou mít možnost absolvovat tzv. JobShadowing v pražském sídle společnosti NN v druhé polovině května. Detaily k programu budou upřesněny na začátku roku 2024.

·        Mezinárodní finále probíhá v angličtině a rovněž veškeré dokumenty – prezentaci, šablonu a video je potřeba mít připravené v angličtině. Termín pro zaslání podkladů k mezinárodnímu finále upřesníme nejpozději v den národního finále.

·        Mezinárodní finále proběhne on-line dne 5. 6. 2024.

·        Organizační detaily k mezinárodnímu finále budou zveřejněny nejpozději v průběhu května 2024.

 

 

DALŠÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY:

 

Příklady úspěšných českých sociálních podniků:

FAIR&BIO PRAŽÍRNA https://www.fair-bio.cz/ - pražírna kávy

CESTA DOMŮ  / https://www.cestadomu.cz/ – hospicové služby

PACKWALL / http://www.packwall.cz/ – upcyklace, ekologie

KAVÁRNY A BISTRA ETINCELLE https://www.etincelle.cz/kavarny-a-bistra - kavárny, pekárny, bistra a catering, úklidové sužby

TOULCŮV DVŮR / https://www.toulcuvdvur.cz/ – vzdělávání, volný čas, ekologie

MODRÝ DOMEČEK / http://www.modrydomecek.cz/ – kavárna, drobné dárky

ERGOTEP / https://www.ergotep.cz/cs/ – služby pro e-shopy i kamenné prodejny

NOVÝ PROSTOR / http://novyprostor.cz/ – pomoc lidem bez domova

GREEN BUTIK / https://www.greenbutik.cz/tag/udrzitelna-moda/ – udržitelná móda

SEMITAM / http://www.semitam.cz/ – knihařská dílna a úklidová služba

PŘESTUPNÍ STANICE / https://www.prestupnistanice.cz/ – pomoc lidem bez domova

SUE RYDER /  https://www.sue-ryder.cz// – péče o seniory

 

Partnerem projektu je společnost NN

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!