Skip to the content

Představujeme vám 3. ročník soutěže

JA TOP LOGO

 

Studenti v soutěži změří své síly a zdokonalí se v tvorbě grafického designu loga firmy a produkce reklamního videa produktu své firmy.

Vítězové krajských kol a národního kola se mohou těšit na atraktivní ceny od partnerů soutěže.

 

Soutěž JA TOP LOGO poskytuje studentům příležitost soutěžit v oblasti grafického designu a produkce reklamního videa svého produktu. Studenti získají povědomí o důležitosti a realizaci grafického designu loga a promo reklamního videa produktu.

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech - vítězové krajských kol postupují do kola národního.

Soutěž je určena všem registrovaným firmám zapojeným do vzdělávacího programu JA Studentská firma ve školním roce 2022/2023. Více informací o možnosti zapojení do vzdělávacího programu naleznete zde. Podmínkou účasti je odeslání jednotlivých úkolů s uvedenými technickými parametry do daného termínu. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech a vítězové krajských kol (1. místa) postupují automaticky do kola národního.

 • Zahájení nového ročníku: 3. 10. 2022
 • Uzávěrka zasílání soutěžních úkolů: 30. 11. 2022
 • Zveřejnění soutěžních log: 5. 12. 2022
 • Zahájení krajských kol – 5. 12. - 10. 1. 2023
 • Vyhlášení výsledků krajských kol: postupně dle jednotlivých krajů v průběhu ledna 2023
 • Předání soutěžních výher krajského kola: leden 2023
 • Zahájení národního kola – 13. 1. - 31. 1. 2023
 • Vyhlášení výsledků národního kola: 2. 2. 2023 v sídle reklamní agentury McCANN Prague
 • Předání soutěžních výher národního kola: 2. 2. 2023 v sídle reklamní agentury McCANN Prague

Co se hodnotí? Grafické zpracování loga, vč. krátkého popisu jeho významu a promo reklamní video produktu - oba úkoly jsou povinné!

Logo nesmí být podobné či stejné s již existujícím logem. Pokud se tak stane, bude firma diskvalifikována.

Více praktických informací naleznete v JA eLearningu v kapitole Marketing a komunikace.

Termín přihlášení

Své práce studenti mohou přihlásit do soutěže v období 3. října 2022 do 30. listopadu 2022

Logo bude možné později upravit pro další soutěžní účely až po 6. únoru 2023

 

Forma přihlášení

Přihlášení jednotlivých prací je realizováno pomocí online formuláře. Formulář slouží pro nahrávání úkolů – logo firmy a promo video produktu - oba úkoly je nutné nahrát současně!

Logo JA Studentské firmy - povinný úkol

 • Logo společnosti je v současné době významnou součástí podoby jakékoliv firmy, a proto je důležité, aby i studenti znali jeho náležitosti
 • Logo by ideálně mělo mít nějaký vztah k předmětu podnikání, ale není to povinností
 • Logo by mělo korespondovat s vizuálním stylem firmy a veškeré podpůrné aktivity (Instagram, Facebookové stránky, web, e-shop a další tištěné i netištěné propagační materiály firmy) by měly toto logo obsahovat a být s ním v souladu
 • Praktické informace a webinář jak vytvořit originální logo naleznete v JA e-learningu v kapitole Marketing a komunikace
 • Logo je dodáno vizuálně - ve velikosti maximálně 500 Kb a ve formátu PNG
 • Soubor s logem bude pojmenován - název JA firmy
 • K logu bude připojen komentář - proč logo vzniklo v této podobě - maximálně 100 slov

Promo video produktu firmy - povinný úkol

 • Video by mělo kreativní formou představit produkt firmy
 • Video je pojato jako REKLAMA na prodej produktu firmy
 • Video bude mít max. délku 30 sekund
 • JA firma uloží video na YouTube

Logo JA Studentské firmy se do celkového hodnocení započítává z 50%:

 • Kvalita loga (jednoduchost, relevantnost, nezapomenutelnost, nadčasovost, univerzálnost, estetický dojem)
 • Propojení s předmětem podnikání
 • Vysvětlení vzniku loga

Promo video produktu se do celkového hodnocení započítává z 50%:

 • Jasnost obsahu sdělení
 • Propracovanost obsahu video medailonku (vtip, herecké prvky, lokace atd..)
 • Propracovanost formy video medailonku (zpracování, videa, efekty videa, doprovodná grafika atd.)
 • Call to action – zapracovaná výzva k akci (prodeji)

V případě, že v daném kraji budou do soutěže přihlášeny 3 a méně soutěžních prací, nelze krajské kolo uskutečnit. Organizátor akce tyto práce přiřadí k soutěžícím sousedního kraje.

1. místa krajského kola – ceny partnera soutěže obdrží 5 členů týmu a pedagog. Ceny budou zaslány na adresu školy po vyhlášení krajských kol. 2 zástupci vítězné firmy se zúčastní finále, které proběhne v reklamní agentuře McCANN Prague. Dopoledne bude věnováno odborné části a Job Shadowingu a odpoledne proběhne národní finále soutěže a vyhlášení jejich výsledků.

2. - 3. místa krajského kola - ceny partnera soutěže obdrží 5 členů týmu a pedagog. Ceny budou zaslány na adresu školy po vyhlášení krajských kol.

1. – 3. místa národního kola - cenu partnera soutěže obdrží 2 zástupci firmy přítomni na finále. Ceny budou předány v den konání finále, které proběhne v sídle reklamní agentury McCANN Prague dne 2. 2. 2023.

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech a vítězové krajských kol (1. místa) postupují automaticky do kola národního.

Nezávislou soutěžní porotu sestavujeme z českých marketinkových odborníků, podnikatelů, vedoucích pracovníků národních a mezinárodních společností, reklamních agentur a odborníků ze státní správy.

Seznam přihlášených prací Top Logo 2022/23 naleznete ZDE.

Seznam přihlášených prací Top Logo 2021/22 naleznete ZDE.

Seznam přihlášených prací Top Logo 2020/21 naleznete ZDE.

Výsledky krajských kol a národního kola soutěže Top Logo 2022/23 naleznete ZDE.

Výsledky krajských kol a národního kola soutěže Top Logo 2021/22 naleznete ZDE.

Výsledky krajských kol a národního kola soutěže Top Logo 2020/21 naleznete ZDE.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!